fbpx
10. juni 2021

11.000 bøder til varebiler i miljøzoner

Af: Michael Degn

Der er blevet delt 11.000 bøder ud til ejere af varebiler for ulovlig kørsel i miljøzoner, siden nye regler trådte i kraft sidste år. Dermed står varebilerne for 95 procent af samtlige bøder.

Ingen pludselige blink eller betjente i vejkanten. Bare en kedelig mail i e-boksen om, at du har kørt ulovligt ind i en miljøzone med din gamle diesel-varevogn, hvilket udløser en bøde på 1500 kroner.

Den slags henvendelser er sendt ud cirka 11.500 gange siden 1. oktober sidste år. Efter overgangsperiode på tre måneder begyndte bøderegnen at dale, og Miljøstyrelsens statistik viser nu, at bøderne i mere end 95 procent af tilfældene er parkeret hos varebilerne.

Læs også: Gamle servicevogne: 2500 bøder på en måned

Diesel-varevogne blev sidste år omfattet af reglerne for kørsel i miljøzonerne i landets fire største byer, hvor der hidtil kun har været krav partikelforureningen fra busser og lastbiler. Siden har dieseldrevne varevogne fra før 1. januar 2007 været forment adgang til miljøzonerne, medmindre de har fået eftermonteret et partikelfilter.

Samtidig er der opsat automatiske nummerpladescannere på de største indfaldsveje. På den måde kan man fange dieselsynderne langt mere effektivt end hidtil, hvilket sandsynligvis også boner ud i bødestatistikken.

– Tidligere var det meget få bøder, der blev givet. Det havde nærmest karakter af, at politiet tilfældigt kom forbi og så, at der manglede et miljømærke i bilen. På den her måde bliver nummerpladen hurtigt koblet sammen med motorregistret, så man kan se, hvilken bil der er tale om, siger Steen Solvang Jensen, sektionsleder og forsker på Aarhus Universitet.

Læs også: Nye regler overtrådt 18.000 gange i juli

Han forsker blandt andet i luftkvalitet og var for et par år siden med til at skrive et notat til Miljø- og  Fødevareministeriet om effekterne af miljøzonerne. Meningen var at opstille fem mulige scenarier til at mindske forureningen i landets største byer. Det scenarie, der ligger tættest på det, der endte med at blive besluttet, viser en tydelig effekt. Her vil partikeludstødningen fra lastbiler, busser og varevogne eksempelvis falde med 25 procent fra 2017 til 2022, viser beregningerne.

Samtidig er regeringen for nylig kommet med et udspil om at kræve partikelfilter på alle diesel-personbiler i byerne. Her vil der for alvor være noget hente på forureningen, forklarer forskeren.

– Det ville betyde en reduktion på 64 procent af partikeludledningen og 21 procents reduktion af NOx-partikler. Derfor er miljøzonerne en relativt effektiv metode til at mindske partikeludledningen, siger Steen Solvang Jensen.

Siden 1. oktober 2020 og frem til 8. juni i år var der 65.845.032 passager ind og ud af miljøzonerne. Ud af dem blev der uddelt 11.471 bøder, hvilket svarer til 0,017 procent af kørslerne.

Læs også: Krav til grøn kørsel breder sig

Antal bøder i landets miljøzoner (1. okt 2020 – 8. juni 2021):

Fordelt på køretøj:

Varebil: 10.994

Lastbil: 448

Bus: 29

Fordelt på miljøzoner:

København/Frederiksberg: 7650

Aalborg: 1376

Odense: 1330

Århus: 1115*

*manglende registreringer fra en del af perioden, da der var problemer med at få opsat de automatiske nummerpladescannere.

Kilde: Miljø- og Fødevarestyrelsen