23. januar 2019

John Jensen VVS bag omfattende teknisk opgradering i fredet skyskraber

Af: Mikkel Svinth Rødgaard

Foto: Pressefoto

John Jensen VVS har netop afsluttet en omfattende teknisk opgradering til 52 millioner kroner af ejendommen Ved Vesterport – en opgradering, der sikrer markante energibesparelser i landets første ti-etagers ’skyskraber’.

3,6 millioner kWh eller 2,6 millioner kroner på fjernvarme, ventilation og køling er den årlige besparelse efter endt arbejde med en teknisk opgradering til 52 millioner kroner af den historiske ejendom Ved Vesterport. Det er John Jensen VVS, som har haft hovedentreprisen, virksomhedens hidtil største, og på grund af den store opgaves meget komplekse art, er John Jensen VVS blevet tidligt inddraget i projektet.

– Det stod fra starten klart, at opgaven foruden en kompleks overordnet planlægning af arbejdsgange og løsninger i vidt omgang måtte gennemføres med kreativ ad-hoc-projektering og udvikling af målrettede tekniske løsninger, der både tilgodeså hensynet til medarbejderne i den ’arbejdende bygning’, og samtidig tog højde for den delvis fredede bygnings specialiteter og særpræg, siger Lasse Nøddekær, der er projektchef i DEAS Asset Management i en pressemeddelelse.

– I lyset af opgavens omfang og kompleksitet besluttede vi med afsæt i det oprindelige udbud helt fra starten at inddrage den tekniske hovedentreprenør i udvikling og planlægning af opgaven, der foruden omlægning af bygningens varmesystemer fra damp til fjernvarme, også omfatter etablering af moderne ventilations- og køleanlæg, tilføjer han.

’Det umuliges kunst’

Det har vist sig at være en god beslutning at inddrage installatøren tidligt i processen, for det har været et arbejde, som har stillet store krav til John Jensen VVS’ medarbejderes faglige kunnen.

– Ved Vesterport lever som alle gamle huse deres eget liv og gemmer altid på overraskelser, så man kan ikke regne med at gennemføre tingene efter en snæver tilrettelagt køreplan med faste løsninger. Man må bygge lidt efter gehør, og løsning af opgaverne har ikke så få gange haft karakter af ’det umuliges kunst’, fortsætter projektchef Claus Ebert Hansen fra John Jensen VVS og understreger betydningen af samarbejde:

– Jo større kompleksibilitet desto større bliver betydningen af tidlig inddragelse, hvor alle trækker den samme vej på tværs af kompetencer og fag. Det handler om fra starten at skabe et respektfuldt sammenhold, der i alle sammenhænge puljer alles erfaring og viden i fælles bestræbelser på første gang at skabe de bedste løsninger, som tilfører projektet og bygherren den størst mulige værdi.

Hovedentreprisen er gennemført over en periode på to år, og har blandt andet omfattet en omlægning af husets oprindelige dampvarmeanlæg til fjernvarme samt installation af nye ventilations- og køleanlæg.