fbpx
11. april 2019

“Afgifter skævvrider varmepumpemarkedet”

Af: Lasse Andersen

Sekretariatschefen for Foreningen af Varmepumpefabrikanter i Danmark, Lars Abel, glæder sig over gode salgstal for varmepumper, men fastslår samtidig, at afgifter og tilslutningspligt til den kollektive forsyning fortsat bremser udbredelsen af pumperne.  

Der er solid fremgang i salget af varmepumper i øjeblikket. Er du en tilfreds mand?
Man skal aldrig være utilfreds, når der er fremgang, og det er glædeligt, at især salget af luft-luft-varmepumper går rigtig godt. Men jeg så gerne, at der blev solgt endnu flere traditionelle varmepumper, altså både væske-vand-varmepumper (jordvarme) og luft-vand-varmepumper. Det er det centrale for os, for det er den type varmepumper, der kan opvarme almindelige boliger.

Læs også: Markant stigning i salget af varmepumper

Hvad skal der til for at salget af væske-vand og luft-vand varmepumperne stiger?
Der er flere udfordringer. En af dem er, at der er afgift på varmepumperne, mens pillefyrene er afgiftsfrie. Det giver en skævvridning, som ikke er rimelig. Derfor ønsker vi, at man fjerner afgifterne på varmepumperne eller i det mindste sidestiller de to teknologier afgiftsmæssigt. Derudover er der stadig tilslutningspligt til den kollektive forsyning mange steder i landet. Det er vi bestemt ikke tilhængere af, da det spærrer for udbredelsen af varmepumperne.

Dansk VVS beskrev tidligere i år en undersøgelse, der viser, at der er fejl på hver tiende installerede varmepumpe. Hvordan skal branchen komme det problem til livs?
Det er meget vigtigt, at installatørerne sørger for at uddanne sig, så de får de kompetencer, der er nødvendige. Det er kompliceret at installere en varmepumpe, og jeg så gerne en højere grad af anerkendelse af, at en varmepumpe er en skræddersyet installation, der skal passe til huset. Det er altså ikke det samme som at installere et nyt fyr eller køleskab. Korrekt dimensionering er afgørende, og der skal tages højde for rørføring, isolering, klimaskærm og en række andre forhold.

Hvad kan dine egne medlemmer gøre for at reducere antallet af fejlinstallationer?
Mange af dem afholder selv kurser for de installatører, de samarbejder med, og som forening arbejder vi på at få VE-godkendelsesordningen forbedret og mere udbredt. I dag er det meget få installatører, der har VE-godkendelsen til varmepumper, fordi ordningen er frivillig. Vi vil allerhelst have ordningen gjort obligatorisk, så vi sikrer et højt kompetenceniveau hos de virksomheder, der installerer varmepumper. Indtil videre har energi-, forsynings- og klimaministeren dog sagt nej til det ønske, men vi vil fortsætte med at presse på.

Hvordan sikrer I, at de produkter, der er på markedet, har en tilstrækkelig høj kvalitet?
Vi er meget tilfredse med, at Energistyrelsen har en varmepumpeliste, som vi som forening promoverer. Vi opfordrer alle vores medlemmer til at benytte varmepumpelisten, for den stiller en række forskellige krav til produkterne. Herunder et krav om tredjepartsgodkendelse af den enkelte varmepumpe. Det er meget vigtigt for os, for vi ønsker at fremme de kvalitetsmæssigt bedste produkter – og vi tolererer ikke, at der kommer tvivlsomme anlæg på markedet.