fbpx
23. marts 2020

Elektrikere kan sendes hjem på dagpenge – ikke vvs’ere

Af: Jesper Melgaard og Lasse Andersen

TEKNIQ Arbejdsgiverne og Dansk El-Forbund har indgået en aftale, der giver corona-ramte virksomheder mulighed for at sende elektrikere hjem på dagpenge. Det er ikke muligt at få en tilsvarende aftale i stand på VVS-området.

I forsøget på at hjælpe elbranchen gennem den øjeblikkelige coronakrise har TEKNQ Arbejdsgiverne og Dansk El-Forbund indgået en ordning, som indebærer, at virksomhederne frem til den 17. april kan hjemsende medarbejdere uden varsel i en bestemt periode. I perioden skal medarbejderne ikke have løn, men er berettigede til dagpenge. Ordningen er tænkt som et nødvendigt supplement til 3-partsaftalen om lønkompensation

– Det giver virksomhederne mulighed for at få lidt ”luft” i den helt usædvanlige og hårdt pressede situation, vi står i netop nu, siger Niels Jørgen Hansen, der er administrerende direktør hos TEKNIQ Arbejdsgiverne.

Hjemsendelse uden varsel kan ske i de tilfælde, hvor arbejdet standses for at mindske udbredelse af coronavirussen. Det gælder, uanset om standsningen skyldes offentlige påbud eller en kundes individuelle beslutning som følge af coronasituationen.

– Medarbejderne har så den sikkerhed, at der i hjemsendelsesperiode ikke kan ske afskedigelser begrundet i arbejdsmangel som følge af coronakrisen, siger Niels Jørgen Hansen.

Det vil dog fortsat være muligt at foretage afskedigelse af andre årsager – med sædvanligt varsel.

Den enkelte virksomhed kan selv iværksætte hjemsendelsen, men hvis der er en tillidsrepræsentant på virksomheden, skal vedkommende orienteres inden hjemsendelsen.

– På denne måde kan virksomhederne forhåbentlig undgå at opsige dygtige medarbejdere, som der bliver brug for igen, når vi kommer ud af den aktuelle krise. Samtidig så rummer aftalen den fleksibilitet, at hjemsendte medarbejdere kan kaldes tilbage på arbejde, hvis behovet for arbejdskraft øges, siger Niels Jørgen Hansen.

Når situationen normaliseres, og hjemsendelsesperioden ophører, er virksomheden forpligtet til at tage de hjemsendte medarbejdere tilbage, inden de ansætter udefrakommende medarbejdere. De hjemsendte medarbejdere, der vender tilbage, opretholder deres hidtidige anciennitet og hidtidige ansættelsesbetingelser.

Gælder ikke vvs’ere
Muligheden for hjemsendelse på dagpenge gælder kun for el-installationsvirksomheder (under Elektrikeroverenskomsten) og industrivirksomheder (under Industrioverenskomsten), mens det ikke er lykkedes at lave en tilsvarende aftale med Blik & Rørarbejderforbundet og Dansk Metal på vvs-området (VVS-overenskomsten og § 42 i Industri- og VVS-overenskomsten).

– Vi har gentagne gange forsøgt at nå en aftale på vvs-området, men desværre har forbundene ikke vist forståelse for, at udfordringerne er de samme for både el- og vvs-virksomheder, siger Thorkild Bang, der er underdirektør i TEKNIQ Arbejdsgiverne.