fbpx
12. marts 2021

Analyse: Så lang bliver krisen  

Af: Jesper Melgaard og Lasse Andersen

Vi skal ind i 2022, før tabet fra coronakrisen er indhentet, og der igen kommer reel fremgang i installationsbranchen. Det viser en ny brancheanalyse, som TEKNIQ Arbejdsgiverne står bag.

Selvom installationsbranchen ikke er blandt de brancher, der er hårdest ramt af coronakrisen, tager det lang tid, før vi igen ser reel vækst i branchens omsætning. Det er en af konklusionerne i en ny brancheanalyse, som TEKNIQ Arbejdsgiverne har udarbejdet.

Når 2020 er endeligt gjort op, er forventningen, at resultatet bliver en negativ vækst på 4,3 procent. På baggrund af medlemsvirksomhedernes vurderinger, skønner analysen, at det tabte lige netop vil blive indhentet i indeværende år – og dermed skal vi ind i 2022, før der ventes reel fremgang i installationsbranchen.

Tænk langsigtet
At der går så lang tid, før en ellers sund branche er tilbage på sporet, siger noget om coronakrisens omfang, lyder det fra Troels Blicher Danielsen, der er administrerende direktør i TEKNIQ Arbejdsgiverne. Han opfordrer til, at man fra politisk hold nu tænker langsigtet for at hjælpe virksomhederne ud af krisen.

Det seneste år har den politiske indsats overfor erhvervslivet primært handlet om akut ”brandslukning” for at dulme effekterne af coronaudbruddet. Men i takt med at vi forhåbentlig får en ganske vist forandret virkelighed – men dog en hverdag – på den anden side af pandemien uden restriktioner, er det afgørende at tænke langsigtet i forhold til at styrke danske virksomhedernes konkurrenceevne, siger Troels Blicher Danielsen og uddyber:

– Kort sagt skal det gøres lettere at drive og udvikle virksomhederne. Regeringen har tidligere lovet, at man for eksempel ville reducere bureaukrati og unødige arbejdsgange, men det har været småt med reelle initiativer, som kan gøre den daglige virksomhedsdrift mere effektiv og styrke konkurrenceevnen, siger Troels Blicher Danielsen.

Fjern byrderne
Som eksempler på mulige initiativer nævner han en sænkelse af dokumentationskrav og kontrolniveau for virksomheder, som tidligere har vist, at man efterlever regler og påbud. Samtidig bør regeringen fjerne dobbeltindberetninger til det offentlige for at reducere de administrative byrder.

– Den offentlige sektor arbejder i det hele taget stadig ikke digitalt, fordi deres digitale værktøjer og tankesæt, indberetninger og anvendelse af data generelt ikke tager udgangspunkt i virksomhedernes hverdag. Myndighederne deler for eksempel ikke data med hinanden og udnytter ikke mulighederne ved at samarbejde på tværs. Desuden stilles myndighedernes data ikke til rådighed, selvom det kunne give anledning til nye forretningsmuligheder i erhvervslivet, siger Troels Blicher Danielsen.

Nøgleresultater fra markedsanalysen

  • De danske el- og vvs-installationsvirksomheder hører til de brancher, som har været bedst til at holde gang i aktiviteten, ikke mindst på baggrund af initiativer som lempelser af kommunernes anlægslofter, håndværkerfradrag og udbetalte feriepenge.
  • Efter seks år med uafbrudt vækst forventer TEKNIQ Arbejdsgiverne dog et omsætningsfald i installationsbranchen på 4,3 procent i forhold til året før, når der gøres endelig status for 2020.
  • Til gengæld forventes 2021 at byde på en stigning i cirka samme størrelsesordning, og først i 2022 vil der så blive tale om reel fremgang.

Kilde: Markedsanalyse, TEKNIQ Arbejdsgiverne