fbpx
24. september 2020

Boligejere finder energirenovering “mindre relevant”

Af: Lasse Andersen og Jesper Melgaard

Foto: Jeppe Carlsen

Over 30 procent af de danske boligejere finder ikke energirenovering specielt relevant, viser ny undersøgelse. Det er bekymrende, lyder det fra TEKNIQ Arbejdsgiverne, som opfordrer til at give boligejerne en større økonomisk gulerod for at energirenovere.

Danmark sigter mod en reduktion af CO2-udledningen på 70 procent inden 2030 – i forhold til 1990-niveauet. Det er et meget ambitiøst mål, som blandt andet skal nås via en større grad af energioptimering i danskernes private hjem.

Imidlertid er det langt fra alle danskere, der går med aktuelle planer om at sætte gang i energirenoveringer. Det viser en undersøgelse, som YouGov har udarbejdet for Schneider Electric.

Respondenterne, som udgør et repræsentativt udsnit af danske boligejere, bliver i undersøgelsen spurgt: ”I hvilken grad anser du energioptimering i dit private hjem som relevant for dig?” (Se figurer nederst)

Otte procent svarer ”Slet ikke”, mens 23 procent svarer ”I mindre grad”. Tallene bekymrer Simon O. Rasmussen, der er underdirektør i TEKNIQ Arbejdsgiverne.

– 40 procent af vores samlede energiforbrug stammer fra bygninger, og derfor er grøn omstilling helt afhængig af opbakning fra boligejerne. Samtidig ved vi, at økonomi er den stærkeste motivationsfaktor for at få boligejere til at energioptimere, siger han.

Brug håndværkerfradraget
TEKNIQ Arbejdsgiverne mener derfor, at der er behov for at øge incitamentet for at energirenovere. For eksempel ved at give håndværkerfradraget et ”grønt” løft.

– Vi har tidligere fremhævet behovet for at styrke fradraget, så det i højere grad end i dag hjælper danskerne med at omsætte grønne boligambitioner til virkelighed og samtidig hjælper med at reducere både energiforbrug og CO2-udledning, siger Simon O. Rasmussen.

Helt konkret har TEKNIQ Arbejdsgiverne tre forslag til, hvordan håndværkerfradraget bør styrkes:

  • Det fradragsberettigede beløb skal hæves og målrettes grønne investeringer i boliger.
  • Fradraget skal også kunne bruges til at dække materialeomkostninger og ikke kun, som i dag, håndværkernes arbejdsløn.
  • Det skal være muligt at overføre ubrugte fradrag fra et år til et andet år, så det på den måde kan bruges til flere og større grønne energirenoveringer.

Sammen med de indefrosne feriepenge, der kan udbetales til oktober, vil et forstærket håndværkerfradrag kunne levere et mærkbart løft til dansk erhvervsliv, samtidig med at der sparkes yderligere gang i den grønne omstilling. Det er den medicin, der er brug for nu, mener Simon O. Rasmussen.

– Vi har brug for initiativer, der både løfter klimaindsatsen, sætter gang i forbruget og skaber arbejdspladser. De forslag, vi kommer med, gør alle tre ting, siger han.

Undersøgelsen fra Schneider Electric viser også, at 28 procent af boligejerne ikke ved, hvor de skal finde information om mulighederne for energioptimering i privatboligen.