fbpx
30. oktober 2020

Bravida samler entreprise-kompetencerne i ny region

Af: Lasse Andersen

Foto: Joachim Rode

Bravida Danmark samler ressourcer og erfaring fra store entrepriser i en nyetableret region, der skal gøre teknikentreprenøren endnu bedre rustet til at hjælpe bygherrer og entreprenører med komplekse tekniske installationsopgaver.

I en række år har Bravida Danmark stået for omfattende tekniske installationsopgaver på store byggeprojekter som supersygehuse, undervisningsinstitutioner og administrationsbyggeri. Erfaringerne fra disse projekter samler Bravida med virkning fra den 1. januar 2021 i en ny organisation, Region Entreprise.

– Markedet for større projekter har udviklet sig markant med hensyn til omfang og kompleksitet i gennemførelsen af de enkelte projekter. Det stiller øgede krav til alle parter i byggeprocessen, og derfor samler og styrker vi nu kompetencer og ressourcer på tværs af Bravidas etablerede anlægsafdelinger i Aarhus, Aalborg og Brøndby. Vi ser et behov for at skabe udvidede rammer for medarbejder- og forretningsudvikling og dermed kvalitetssikre og optimere projekterne endnu bedre, siger administrerende direktør Johnny Hey (billedet) om baggrunden for etableringen af den nye region.

Afdelingschef forfremmes
Den nuværende afdelingschef for Bravidas El Anlæg i Aarhus, Kurt Kastrup Vestergaard bliver direktør i Region Entreprise og indgår samtidig i Bravida Danmarks ledelse. Han har omfattende erfaring med store anlægsprojekter fra mange år i installationsbranchen og har senest haft overordnet ansvar for store tværfaglige installationsentrepriser på Skejby Sygehus og Nyt Aalborg Universitetshospital, NAU.

– Regionen vil fra starten have ansat cirka 80 funktionærer, der alle har stor erfaring i design og ledelse af store byggeopgaver. De bliver placeret i henholdsvis Aarhus, Aalborg og Brøndby, fortæller Kurt Kastrup Vestergaard, der lægger stor vægt på et styrket og tidligt samarbejde med bygherrer og entreprenører for at optimere de store projekter.

– De store byggesager er ofte meget komplekse og tekniktunge med øget fokus på digitale værktøjer og intelligente installationer. Ved at involvere Bravida tidligt, fx allerede i designfasen, sikrer man, at der kommer det nødvendige fokus på de tekniske installationer og dermed bedre muligheder for optimal projektøkonomi til glæde for alle parter, fastslår Kurt Kastrup Vestergaard.

Bravidas igangværende større projekter vil blive færdiggjort i de nuværende regioner, men en række store fag- og teknikentrepriser er allerede ved at blive integreret i den nye region. Det drejer sig blandt andet om opgaver på flere af de nye supersygehuse samt projektet AU Health Bartholin, som er en del af en omfattende udbygning og renovering af Aarhus Universitet.

Rekrutteringen af en ny afdelingschef som afløser for Kurt Kastrup Vestergaard i El Anlæg Aarhus er i fuld gang og forventes afsluttet inden udgangen af 2020.