fbpx
21. november 2018

Danmarks energisystem er en inspiration for verden

Af: Redaktionen

Foto: Colourbox

Danmarks fleksible energisystem bliver fremhævet som inspiration for resten af verden i ny rapport fra det Internationale Energiagentur (IEA).

Danmark er blandt verdens ledende nationer, når det gælder samspillet mellem kraftværker og vekslende strøm fra for eksempel vindmøller. Det understreges af, at det Internationale Energiagentur (IEA) fremhæver Danmarks energisystem, som det eneste, som inspiration for fremtidens bæredygtige fleksible energisystemer.

Danmark får i det hele taget mange pæne år med på vejen i dette års rapport fra IEA, som fokuserer på fremtidens elektrificering af energisystemet, hvor Danmark også er godt med.

Det er lige vand (snarere vind) på energi-, forsynings- og klimaministerens mølle.

– Jeg er meget tilfreds med, at IEA igen anerkender Danmarks evner til at skabe et fleksibelt energisystem, som kan justeres alt efter, hvor meget solen skinner eller vinden blæser. Det er samtidig et felt, hvor for eksempel Kina og Indien har efterspurgt vores ekspertise med fleksibilitet mellem grønne og sorte energikilder og knowhow til deres grønne omstilling”, siger Lars Chr. Lilleholt (V) i en pressemeddelelse.

Topper bæredygtighed

Ifølge World Energy Outlook, som er titlen på IEA’s årlige rapport, er Danmark det eneste land, der lever op til agenturets krav om et højt niveau af vekslende vedvarende energi fra vind eller sol, hvilket er nødvendigt for opfyldelsen af bæredygtighedsscenariet (SDS). SDS indeholder både målsætningerne i Parisaftalen og 2030-verdensmålene på energi- og klima.

Agenturet giver i sin analyse sit bud på, hvordan forskellige energipolitiske scenarier vil påvirke den globale energiproduktion fremadrettet.

Rapporten konkluderer, at fremtiden kalder på en markant elektrificering via vedvarende energi, hvor blandt andet Danmark fremhæves i forhold til transportsektoren for regeringens målsætning om stop af salg af nye diesel- og benzinbiler i 2030.