fbpx
16. september 2020

Danmarks grønneste og mest digitale arbejdsgiverorganisation

Af: Troels Blicher Danielsen, administrerende direktør, TEKNIQ Arbejdsgiverne

TEKNIQ Arbejdsgivernes bestyrelse har netop vedtaget en ny strategi, der sætter mål for organisationens udvikling frem mod 2025. Retningen er klar: Vi ønsker at indtage pladsen som Danmark grønneste og mest digitale arbejdsgiverorganisation.

Det giver mening, fordi el, vvs og metalvirksomhederne i vores brancher spiller en afgørende rolle i den grønne omstilling. Det er vores virksomheder, der installerer den nye teknologi i bygningerne, som står for 40 procent af Danmarks energiforbrug. Det er vores virksomheder, som uddanner den nødvendige faglærte arbejdskraft. Og det er vores virksomheder, der sikrer omstillingen til vedvarende energi på den hurtigste og mest omkostningseffektive måde. Den position vil vi gerne omsætte til mere politisk indflydelse fremadrettet.

Den nye strategi omfatter også en digital transformation over tre år. Målet er bedre og mere målrettet service til medlemmerne, smidigere processer og styrket interessevaretagelse. Hos TEKNIQ Arbejdsgiverne er der gennem flere år udgivet rapporter om digitalisering og ny teknologi i både installationsbranchen og metalindustrien. Tiden er nu inde til, at vi også tager vores egen medicin. Vores medlemmer og samarbejdspartnere skal opleve, at vi ikke bare følger med tiden, men at vi er Danmarks mest digitale og datadrevne organisation.

Det er ikke noget, vi gør, fordi det lyder smart. Vi gør det, fordi vi skal yde den bedste service til vores medlemmer, når de har brug for det, og fordi vi skal styrke vores konkurrencedygtighed efter, at Dansk Byggeri er blevet en del af DI.