fbpx
11. oktober 2019

DF vil fordoble pulje til renovering

Af: Michael Degn

Puljen til renovering af almene boliger skal fordobles fra 10 til 20 milliarder kroner, hvis det står til Dansk Folkeparti. TEKNIQ Arbejdsgiverne bakker op om forslaget, da det har fokus på energirenovering.

Forud for de boligpolitiske forhandlinger spiller Dansk Folkeparti nu ud med et forslag om at bruge dobbelt så mange penge på energirenovering af de almene boliger i Danmark. Finansieringen skal hentes fra Landsbyggefonden, hvor 2,5 milliarder skal hæves til 5 milliarder kroner årligt over fire år.

Det skriver Licitationen.

– De fleste skal være energirenoveringer. Det vil betyde bedre boliger, bedre indeklima og markant mindsket energiforbrug, siger René Christensen, finans- og miljøordfører i DF.

Netop energirenoveringer er nødvendige, hvis man skal leve op til de politiske ambitioner på klimaområdet, mener TEKNIQ Arbejdsgiverne.

– Energieffektivisering af bygninger er en afgørende forudsætning for at nå i mål med den grønne omstilling og vil bidrage effektivt til CO2-reduktioner. Almensektoren udgør mere end 20 pct. af vores boligmasse og har mange – energimæssigt set – utidssvarende boliger. Derfor er det fornuftigt at skrue betydeligt op for energieffektiviseringer i sektoren, udtaler underdirektør Simon O. Rasmussen.

En analyse af det fremtidige behov for renoveringer af den almene boligsektor skal danne baggrund for, hvordan Landsbyggefondens midler uddeles. Det var en del af den ghettoplan, som den daværende regering, Det Radikale Venstre, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti sidste år stod bag. Forligspartierne skal diskutere analysen af Landsbyggefonden i løbet af efteråret.