fbpx
10. juli 2018

Eksperterne: Reparation af nedstøbte galvaniserede stålrør

Af: Tekst: Leon Buhl Redigeret af: Lasse Andersen

Hos Teknologisk Institut får vi et stadigt tilbagevendende spørgsmål, som både kommer fra installatører, forbrugere og forsikringstaksatorer. Det lyder:

”Vi står med en installation med nedstøbte rør, der er af galvaniseret stål. Er det tilladt at reparere på dem?”

Den lovgivning, der er gældende for området, skal hentes i vejledningen til BR 18, hvor følgende er angivet:

Generelt gælder det for vandinstallationer i eksisterende bygninger, at reparation af ledninger og mindre ændringer ved udskiftning af enkelte sanitetsgenstande, armaturer, apparater, beholdere mv. i udgangspunktet kan udføres efter metoder, der var tilladte på installationens udførelsestidspunkt.

Af det kan udledes, at det er lovligt at foretage en reparation på en ledning af galvaniseret stål, såfremt den var lovligt udført på installationstidspunktet, men også at det skal gøres med metoder og materialer, der var lovlige på dette tidspunkt.

Spørgsmålet er så: Har det overhovedet været lovligt at nedstøbe galvaniserede stålrør og i givet fald hvornår?

Historisk skal vi et godt stykke tilbage i tiden. Før Bygningsreglementet fra 1972, var der ikke krav til, at vandinstallationerne skulle udføres efter en norm. Der fandtes rent faktisk en norm for vandinstallationer fra 1962, men denne var før 1972 ikke taget med i bygningsreglementet, og var derfor ikke gældende som lovgivning. I Bygningsreglementet fra 1972 blev denne norm taget med, og blev derefter en del af lovgivningen for vandinstallationer. I denne norm er det angivet, at galvaniserede stålrør IKKE må støbes ned, og det er derfor ulovligt at gøre dette efter dette tidspunkt. Nedenstående skema giver overblikket:

Gældende forskrifter DIF forskrifter for udførelse af vandinstallationer

1962 – 1972

Bygningsreglementet fra 1972

1972 – 1978

DIF normer for vandinstallationer DS 439

1978 –

Lovlig reparationsmåde Der må udføres reparation på nedstøbte galvaniserede stålrør, da forskrifterne ikke er medtaget i Bygningsreglementet. Det er generelt ikke lovligt at reparere på nedstøbte installationer med galvaniserede stålrør.

Der har dog været enkelte vandforsyninger, hvor det har været praksis/krav at udføre nedstøbte installationer med galvaniserede stålrør. Der kan derfor være en mulighed for dispensation disse steder.

Installationer udført efter 1978 kan ikke repareres, da de er udført efter en ny norm, hvor det klart fremgår, at det er ulovligt.

 

Der har i visse vandforsyninger i Danmark, for eksempel i Holstebro, efter 1972 været den praksis, at man enten forlangte, at der skulle anvendes galvaniserede stålrør, uanset at de blev nedstøbt, eller at man så gennem fingre med, at det blev gjort.

Denne praksis har betydet, at der er steder, hvor man kan støde på nedstøbte vandinstallationer med galvaniserede stålrør, der er udført efter 1972, fordi det har været almindelig praksis i det pågældende område.

TEKNIQ har tidligere skrevet om emnet, senest i 2012, hvor der blev indgået aftaler med udvalgte kommunale myndigheder, herunder i Holstebro. Generelt er der med hjemmel i byggeloven mulighed for at søge dispensation fra krav i Bygningsreglementet, hvis det kan dokumenteres at medføre uforholdsmæssige omkostninger at opfylde et konkret krav. Eksempelvis kan der ved en renovering være behov for at have en lavere loftshøjde end krævet.

Normalt skal dispensationer gives på forkant, dog vil det være muligt at ”lovliggøre” detaljer, herunder anvendelse af galvaniserede rør. Det skal i denne forbindelse påpeges, at de omtalte installationer er ved at nå deres levetidsgrænse, og det derfor af den grund er fornuftigt at se på en eventuel total udskiftning.

Hvis man ansøger om dispensation for at tilladelse til at reparere, kan det være et argument, at der inden for en kort årrække skal foretages udskiftning af installationen. Det vil være bygherre, der skal stå for den endelige ansøgning om dispensation fra reglerne i bygningsreglementet.