fbpx
22. juni 2020

Ekstra fart på skrotningen af oliefyr

Af: Lasse Andersen og Jesper Melgaard

Ny klimaaftale afsætter milliarder til tilskudsordninger, som skal få danskerne til at udskifte olie- og naturgasfyr med grøn fjernvarme eller varmepumper. Samtidig er VE-godkendelsesordningen på vej til at blive obligatorisk.

Med den nye klimaaftale, som blev offentliggjort søndag aften, sætter et bredt politisk flertal nu yderligere fart på udfasningen af olie- og naturgasfyr.

Aftalen indeholder en lempelse af afgifterne på grøn strøm til opvarmning samt forhøjede afgifter på sort varme. Derudover er der i 2020 afsat 290 millioner kroner til udfasning af olie- og gasfyr. Puljen udmøntes med 35 millioner til skrotningsordningen, som er målrettet boligejere, der ønsker en varmepumpe på abonnement, og 245 millioner til bygningspuljen, som er målrettet boligejere, der selv vil investere i en varmepumpe eller en tilslutning til fjernvarmenettet.

Frem til 2030 er der hvert år afsat varierende beløb mellem 240 millioner og 500 millioner til tilskudspuljer til udfasning af olie- og gasfyr og en pulje til afkobling fra naturgasnettet. Den konkrete udmøntning af pengene vil blive aftalt senere mellem partierne bag klimaaftalen.

TEKNIQ Arbejdsgivernes direktør Troels Blicher Danielsen ser positivt på klimaaftalen, selvom den med fordel kunne have været mere vidtrækkende:

– Der skal males med den brede pensel, hvis vi vil gøre os håb om at nå regeringens egne mål om at reducere CO2-udledningen med 70 procent i 2030 sammenlignet med 1990-niveauet. Vi har eksempelvis selv tidligere foreslået, at man helt forbød oliefyr. Og selvom den nye klimaplan ikke går helt så vidt, så er det positivt, at partierne har lyttet, og regeringen har afsat penge til at udfase den fossile opvarmning til fordel for mere miljøvenlige alternativer, siger han.

Så meget kan husejerne ifølge TEKNIQ Arbejdsgivernes foreløbige beregninger få i tilskud, hvis de skifter deres nuværende opvarmningsform ud med en varmepumpe. (Ved standardhus med 18.100 KWh varmeforbrug.)

VE-godkendelse forudsætning for tilskud
Som et led i den nye aftale bliver det et krav, at varmepumper skal installeres af en installatør med en VE-godkendelse, hvis der skal opnås tilskud. Samtidig fremgår det af aftaleteksten, at partierne vil undersøge, om en VE-godkendelse skal være obligatorisk ved alle varmepumpeinstallationer.

Hos TEKNIQ arbejdsgiverne glæder man sig over, at kravene til varmepumpeinstallationer bliver strammet.

– De seneste år har en række undersøgelser vist, at alt for mange varmepumper er installeret med fejl eller ikke kører optimalt. Derfor er der behov for en opkvalificering på området, så vi højner kvaliteten af varmepumpeinstallationerne. Det har i flere år været TEKNIQ Arbejdsgivernes ønske, og behovet bliver kun større nu, hvor store tilskudspuljer vil sætte yderligere gang i varmepumpesalget, siger Troels Hartung, der er energipolitisk konsulent i TEKNIQ Arbejdsgiverne.

Læs også: Hver tiende varmepumpe installeres med fejl 

Pulje træder i kraft i år
Det vækker også glæde, at bygningspuljen, ifølge aftaleteksten, skal træde i kraft allerede i 2020.

– Det er meget positivt, da varmepumpemarkedet er bundfrosset i øjeblikket, fordi den eksisterende energispareordning løb tør for penge allerede i marts. Derfor er det også vigtigt, at der meget hurtigt kommer vished om udmøntningen af puljen, så bygningsejere og installatører ved, hvad de har at rette sig efter, siger Troels Hartung.

Læs også: Tilskudsordning smækker kassen i før tid

Den samlede indsats for udfasning af olie- og gasfyr skønnes at give en samlet CO2e-effekt på 0,5 millioner ton i 2025 og 0,7 millioner ton i 2030.