fbpx
22. januar 2019

Elektrificering – vejen frem

Af: Niels Jørgen Hansen, adm. direktør i TEKNIQ Installationsbranchen

Foto: Jeppe Carlsen

Elektricitet var i mange år en helt afgørende faktor, der drev samfundets udvikling. El gjorde livet lettere. El gjorde det muligt at industrialisere.

Så var der en periode, hvor el blev diskrimineret. Størstedelen af el blev produceret på kulkraftværker, der forurenede, så det gjaldt om at bruge så lidt elektricitet som muligt og tilgodese andre energiformer.

Nu er det ren og vedvarende energi – vind, sol og biomasse – der i stigende grad er grundlaget for elproduktion, og el er ikke længere ”klassens skurk”.

Elektrificering er en forudsætning for, at vi kan integrere den stigende andel af vedvarende energi i energisystemet. Elektricitet vil i langt højere grad dække vores behov for varme, produktion og transport.

Derfor skal el nu igen have en mere fremtrædende plads i energisystemet. Vi skal have flere varmepumper – små og store. Vi skal have flere elbiler. Vi skal have mere småskalaproduktion af elektricitet, for eksempel ved hjælp af solceller.

Og vi skal have/bruge mere el-teknisk udstyr og installationer til at styre forbrug og produktion, så der stimuleres til at forbruge eller oplagre, når produktionen er høj, og til at producere, når efterspørgslen er stor.

Det giver muligheder og opgaver for installationsbranchen. Vi skal fortsat energieffektivisere, men vi skal også spille en central rolle i elektrificeringen.

Så installationsbranchens rolle i dansk energipolitik bliver ikke mindre.