fbpx
03. april 2020

Elektrikere til virtuel svendeprøve

Af: Lasse Andersen

Foto: Pressefoto: DjH

Den jydske Haandværkerskole har på grund af coronavirussen afholdt virtuelle svendeprøver, hvor flere elever – trods omstændighederne – fik topkarakterer.

På Den jydske Haandværkerskole (DjH) har ti elektrikerlærlinge netop gennemført deres svendeprøver uden at være fysisk til stede på skolen.

Baggrunden er, at der under den aktuelle coronakrise er vedtaget nødlove, der betyder, at skolerne skal bestræbe sig på at gennemføre virtuel undervisning og virtuelle svendeprøver.

På DjH foregik online-svendeprøverne via it-programmet ”Teams”, hvor i alt fire personer var virtuelt til stede: Lærlingen, eksaminator og to skuemestre.

Peter Wittendorff, der er underviser på DjH, fortæller, at eksamenen begyndte med, at han tog en lille snak alene med eleven, hvorefter de to skuemestre blev lukket ind i det virtuelle rum, og eksaminationen gik i gang.

– Eleven fremlagde sit projekt (som blev afleveret online dagen før, red.) og besvarede spørgsmål fra eksaminator. Så blev der lukket for eleven nogle minutter, hvor karakteren blev drøftet, før eleven igen var med og fik sin karakter, forklarer Peter Wittendorff.

Han vurderer, at den virtuelle eksamen forløb fornuftigt, og at det er en mulighed, der kan benyttes i krisesituationer. Generelt foretrækker han naturligvis det personlige møde mellem elev, eksaminator og skuemestre, fordi det sikrer større nærvær og tryggere rammer.

Lær af hinanden
Tina Voldby, der er underdirektør i TEKNIQ Arbejdsgiverne, glæder sig over, at DjH har gjort sig positive erfaringer med virtuelle svendeprøver.

– Tilbagemeldingerne fra undervisere og skuemestre viser, at det godt kan lade sig gøre at gennemføre svendeprøver virtuelt med et fornuftigt resultat. Det er meget positivt, og jeg vil opfordre til, at erhvervsskolerne lærer af hinandens erfaringer på det her område, for det bliver nødvendigt at afholde flere svendeprøver virtuelt den kommende tid, siger hun.

Hele karakterskalaen kom i brug til de ti svendeprøver og fire af de ti lærlinge fik ene 12-taller.