fbpx
24. marts 2021

Elfirma frifundet i sag om farlige lifte

Af: Michael Degn

Esbjerg-virksomheden Olesen & Jensen er frifundet i sag om tre sakselifte, der ikke levede op til sikkerhedskravene, da Arbejdstilsynet kom forbi. Anklageren gik efter en bøde på 87.500 kroner, som retten altså afviste.

Knælisterne var stripset fast, så de ikke gav den nødvendige sikkerhed på tre sakselifte, hvor tre ansatte arbejdede i seks meters højde. Alligevel kunne el-virksomheden Olesen & Jensen ikke holdes ansvarlig, da retten vurderede, at virksomheden havde gjort alt for at informere medarbejderne om arbejdsmiljølovens regler. Det fremgår af dommen, som blev afsagt den 15. marts i Retten i Esbjerg, hvor anklagemyndigheden gik efter en bøde på 87.500 kroner.

– Når man kigger på retspraksis, så er det svært at løfte bevisbyrden i disse sager, men her lykkedes vi med at overbevise dommeren, siger advokat Kim Koch i TEKNIQ Arbejdsgiverne, der har ført sagen på vegne af medlemsvirksomheden.

Dokumentation og instruktion
Retten lagde vægt på, at der cirka hver 14. dag blev holdt sikkerhedsmøder på den pågældende byggeplads. Derudover var virksomhedens sikkerhedsansvarlige på byggepladsen en gang om ugen, og en af medarbejderne i sagen var oplært i brugen af og sikkerheden i forbindelse med sakselifte. Ifølge dommen havde de ansatte også haft både fysisk og digital adgang til folder med regler og anbefalinger om sikkerhed ved brug af lifte og opdaterede sikkerhedsinstrukser på virksomhedens opslagstavle i fællesrummet.

”Det er desuden rettens opfattelse, at de tre ansatte må have vidst eller som minimum burde have vidst, at de ved deres ageren handlede i strid med sikkerhedsforskrifterne, og at de derved i hvert fald har handlet uagtsomt.”, lyder rettens begrundelse blandt andet.

Ifølge Kim Koch er det en central pointe, at medarbejderne også bærer en del af ansvaret for, at arbejdsmiljøloven bliver overholdt, men det kræver, at man som virksomhed kan dokumentere, at de ansatte rent faktisk er blevet instrueret tilstrækkeligt.

– Hvis man vil sikre sig, så er det nødvendigt med skriftlig dokumentation, men det er omvendt heller ikke nok bare at sende en mail med instruktionsbogen. Det kræver også, at den er gennemgået, siger Kim Koch.

Der er ikke noget krav om, at instruktionen skal ske hele tiden, men man skal ajourføre reglerne. Det kunne for eksempel ske på et årligt medarbejdermøde, hvor reglerne bliver genopfrisket, forklarer Kim Koch.

Den 1. juni 2018 kom Arbejdstilsynet på et rutinebesøg på byggepladsen på Grærup Havvej nær Oksbøl nord for Esbjerg, hvilket blev anledningen til at indlede sagen mod Olesen & Jensen.