fbpx
10. maj 2021

Elsikkerheden halter i kiosker

Af: Lasse Andersen

Der er problemer med elinstallationerne i kiosker og mindre butikker, viser nye tal. Fejlene kan resultere i kortslutninger og brand, lyder det fra Sikkerhedsstyrelsen.

Det kniber med elsikkerheden i mange kiosker og mindre butikker, viser netop offentliggjorte tal fra Sikkerhedsstyrelsen. I 2020 kontrollerede styrelsen elinstallationerne i 89 kiosker og små forretninger landet over, og kun seks steder var alt i orden. 20 steder blev der givet påbud om at få forholdene bragt i orden, mens der i 63 tilfælde blev vejledt om at rette op på fejl og mangler.

Ifølge Søren Assenholt Muff, der er kontorchef i Sikkerhedsstyrelsen, er det afgørende for sikkerheden både hos personale og kunder, at elinstallationer og elektrisk udstyr er i orden.

– Det kan have konsekvenser for forretningen, hvis for eksempel en kortslutning starter en brand. Ejeren eller brugeren af elinstallationen har pligt til at sørge for, at installationen og det udstyr, der tilsluttes, lever op til kravene, siger han.

Eltavler i fokus
Flest fejl og mangler blev fundet i eltavlerne ved Sikkerhedsstyrelsens tilsyn. Mere end hver tredje eltavle var ikke lukket korrekt, eller der var skader i afdækningen, der skal beskytte mod at røre strømførende dele.

– En del skader kommer, fordi pladsen foran eltavlen bliver brugt som lagerplads, så man støder ind i tavlen med kasser eller møbler. Det er et krav, at der skal være fri plads foran en eltavle, så den er let tilgængelig for elinstallatøren, eller så man selv kan skifte en sikring. Så er der heller ikke så stor risiko for skader på tavlen, siger Søren Assenholt Muff.

Rigtigt mange steder var der også problemer med elinstallationen eller udstyr, der var tilsluttet. Kontakter, der sidder løst eller ledningsender, hvor der tidligere har siddet en lampe er risikofaktorer, og det samme er beskadigede ledninger på tilsluttet udstyr.

– Man skal sørge for at vedligeholde både elinstallationen og det udstyr, man slutter til. Hvis der er jordforbindelse i butikkens installation, skal den overføres til de apparater, man tilslutter. Og hvis stikkontakten ikke passer til stikket, kan man købe en adapter, så jordforbindelsen følger med, siger Søren Assenholt Muff.

Han understreger også, at kioskejerne bør bruge autoriserede elinstallatører til de opgaver, der kræver det. Det er for eksempel arbejde på eltavlen og i den faste installation.

I løbet af de første måneder i 2021 har Sikkerhedsstyrelsen løbende offentliggjort resultaterne af de kontroller, som blev gennemført i 2020.

Læs også: SIK: For mange elfejl på byggepladser

Læs også: Elinstallationer i haller fyldt med fejl