fbpx
14. maj 2020

Energistyrelsen vil indføre krav om VE-godkendelse

Af: Jesper Melgaard

Energistyrelsen foreslår, at man fremover skal have en VE-godkendelse, hvis man vil have tilskud til eksempelvis en varmepumpeinstallation. TEKNIQ Arbejdsgiverne bakker op.  

Hvis det står til Energistyrelsen, skal det være et krav, at virksomheder, der installerer varmepumper, skal være VE-godkendte, hvis ejeren skal opnå tilskud fra styrelsen. Hos TEKNIQ Arbejdsgiverne bakker man fuldt op om forslaget, som netop har været i høring.

– Ved at indføre dette krav, løfter vi kvaliteten af varmepumpeinstallationerne, og vi bidrager til en generel opkvalificering i branchen, siger Troels Blicher Danielsen, der er administrerende direktør i TEKNIQ Arbejdsgiverne.

– Samtidig vil kravet gøre det meget lettere for forbrugerne at se hvilke virksomheder, som har fået godkendt deres VE-kvalifikationer. Og man vil kunne føle sig langt mere sikker på, at den installerede varmepumpe lever op til forventningerne. For når der udbetales offentlig støtte til grønne projekter, er det et helt naturligt krav at kvaliteten af arbejdet skal være i orden. Det bidrager ordningen til, siger Troels Blicher Danielsen.

Læs også: Hver tiende varmepumpe installeres med fejl

VE-installationer i almindelighed, og varmepumper i særdeleshed, er kompliceret teknologi, der skal håndteres af fagfolk med de krævede kompetencer. Og der er de senere år – bl.a. påvist af Teknologisk Institut – konstateret problemer med kvaliteten af en del af disse installationer. Derfor er der ifølge TEKNIQ Arbejdsgiverne god brug for den nye regel, som forventes at træde i kraft fra årsskiftet og betyder, at der skal være minimum én VE-godkendt person i den enkelte virksomhed.

TEKNIQ Arbejdsgiverne arbejder på at sikre, at der udbydes kurser over hele landet, så installatørerne ikke skal køre for langt for at kunne deltage i efteruddannelsen.