fbpx
19. oktober 2020

Erik Lytzen a/s frifundet i opsigtsvækkende arbejdsskadesag

Af: Lasse Andersen

Nordjyske Erik Lytzen a/s kan ikke holdes ansvarlig for, at en lærling blev kvæstet, da en sakselift, som han befandt sig i, væltede. Det fastslår en afgørelse fra byretten i Hjørring.

Installationsvirksomheden Erik Lytzen a/s, der har hovedsæde i Hjørring, er ved byretten blevet frifundet i en arbejdsskadesag, hvor en lærling kom alvorligt til skade.

Virksomheden var tiltalt for overtrædelse af arbejdsmiljøloven og anklagemyndigheden havde krævet bødestraf. Bøden var fastsat til 70.000 kroner, blandt andet på grund af virksomhedens størrelse og at lærlingen kom alvorligt til skade.

Arbejdsskaden sker tilbage i efteråret 2017, hvor en af Erik Lytzens lærlinge skal skifte en lampe hos den faste kunde Skagerak Salmon i Hirtshals. Til det arbejde benytter han en sakselift, som han er erfaren bruger af og løbende har modtaget instruktion i at bruge.

I løbet af dagen spørger production manageren for Skagerak Salmon, om han ikke kan køre liften hen til en flagstang og fikse et problem med snoren, som har sat sig fast. Det indvilger lærlingen i. Underlaget omkring flagstangen er imidlertid så ujævnt, at liftens sikkerhedsalarm går i gang. Det får lærlingen til at spørge en forbikørende polsk truckfører, om han vil bruge truckens gafler til at hæve liftens bagende, så det skæve underlag bliver udjævnet, hvilket medfører, at liftens sikkerhedsanordning bliver sat ud af drift. Det gør truckføreren, og resultatet bliver, at liften vælter, da kurven bliver skudt seks meter op i luften. I panik griber lærlingen fat i flagstangen, som knækker, og han falder ned og punkterer en lunge og pådrager sig flere brud på knogler.

Var instrueret korrekt
Anklagemyndigheden havde gjort gældende, at Erik Lytzen a/s ikke havde overholdt sin instruktionsforpligtigelse, da der gælder skærpet instruktionsforpligtigelse overfor en lærling, og at virksomheden ikke havde tilrettelagt arbejdet sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, da liften ikke blev benyttet i overensstemmelse med producentens retningslinjer og bekendtgørelsen om anvendelse af tekniske hjælpemidler.

Retten vurderede dog, at lærlingen havde modtaget tilstrækkelig instruktion, da han selv forklarede, at han løbende havde modtaget instruktion i brugen af liften på flere forskellige opgaver. Tilmed havde han fået udleveret en sikkerhedsfolder om brugen og var bekendt med, at der var en manual til stede på sakseliften. Endelig var liften påført sikkerhedsmærkater, der netop viser, at liften ikke må stå på et løst eller ujævnt underlag. Derudover fandt retten, at lærlingen udviste en adfærd, som var ”atypisk og upåregnelig set i relation til den instruktion og erfaring, han havde med at benytte sakseliften”.

Instruktion skal dokumenteres
Advokat hos TEKNIQ Arbejdsgiverne Kim Koch, som forsvarede Erik Lytzen a/s i sagen, glæder sig over afgørelsen, fordi den fastslår, at der er en grænse for arbejdsgivers ansvar, når en medarbejder kaster al sund fornuft overbord. Ifølge Kim Koch understreger dommen også, at det er meget vigtigt at kunne dokumentere, at man som virksomhed lever op til sin instruktionsforpligtigelse.

– Man skal altid sikre sig, at medarbejderne er instrueret i sikker udførelse af deres arbejdsopgaver – og det skal kunne dokumenteres. Det kan man eksempelvis gøre ved at skrive i APV’en, at man er opmærksom på risikoen ved at bruge en sakselift og derfor har instrueret medarbejderne grundigt i brugen. Og de relevante medarbejdere skal naturligvis skrive under på, at de har modtaget instruktionen.

– Endelig skal man sørge for at genopfriske instruktionerne jævnligt over for medarbejderne, hvilket kan gøres på interne sikkerhedsmøder én til to gange om året, siger Kim Koch.

Hos Erik Lytzen a/s mener man, at det var det rigtige valg at føre sagen, fremfor blot at betale bøden på 70.000 kroner. Det fortæller Lars Jensen, der er afdelingsleder i Hirtshals.

– Lærlingen var instrueret meget grundigt i brugen af liften, hvilket han også selv fortalte i retten, så jeg mener ikke, vi kunne have gjort mere. Vi er simpelthen ikke herre over, hvad der sker, når man tager så uansvarlige beslutninger. Man skal huske på, at vi har over 100 medarbejdere ansat, og vi kan ikke overvåge dem alle sammen hele tiden, siger Lars Jensen.

Han understreger, at lærlingen heldigvis har det godt i dag og er i arbejde i en anden nordjysk virksomhed.