11. juli 2018

Fællesskab mellem lærlingene er vejen frem

I både Sorø og Assens har lokale virksomheder skabt lærlingenetværk for at fremme relationerne mellem håndværksfagene og skabe et socialt fællesskab for unge håndværkere.

I starten af juni blev et nyt lærlingenetværk for bygge-, anlægs- og installationsvirksomheder i Assens Kommune officielt åbnet ved et socialt og fagligt arrangement i Strøjer Samlingen. Det er erhvervsforeningen Udvikling Assens, der står bag det tværfaglige netværk, som har fået navnet LærlingVestfyn.

Johnny Bøgskov, der er indehaver af den lokale vvs-virksomhed Bøgskov A/S deltog med sine to lærlinge i opstartsarrangementet, og for ham kan mødet mellem lærlinge fra forskellige brancher være til stor gavn for alle parter.

– Det er en kæmpe fordel for alle på en byggeplads, inklusive bygherren, hvis håndværkerne føler sig forpligtet overfor hinanden på tværs af brancherne. Jo mere forhåndskendskab grupperne har til hinanden, jo større er sandsynligheden også for, at de vil have respekt for hinandens planlægning og arbejde. Den sociale dimension på tværs af brancher kan slet ikke undervurderes. Hverken i forhold til at lave en effektiv byggeplads, eller for den kvalitet der afleveres, siger Johnny Bøgskov.

Det synspunkt deler Anders Kristensen, direktør og medejer i Jens Kristensen El-Anlæg, som deltog med sin virksomheds seks lærlinge:

– Vi vil gerne styrke det lokale samarbejde mellem håndværksvirksomhederne og dermed også mellem faggrupperne, som går ude på byggepladsen. Målet er, at de forskellige fagfolk får en fælles forståelse for hinandens arbejde. Jo mere et håndværkersjak er sammentømret, jo bedre og mere gnidningsfrit går byggeprocessen. Og så kan det måske også hjælpe de unge godt i gang i branchen. Når en ny lærling kommer ud på en byggeplads, så er det da lidt sjovere for ham, at han kender den anden lærling, der går derude, siger Anders Kristensen.

Attraktivt i Assens

Det er planen, at Assens’ lærlinge skal mødes i LærlingVestfyn-regi et par gange om året, og det skal meget gerne være med til at skabe et socialt fællesskab og gøre det ekstra attraktivt både at være og blive lærling i Assens Kommune.

Det er meget tiltrængt, mener Johnny Bøgskov:

– Forskellen på at gå i lære i en håndværksvirksomhed og at gå på gymnasiet er, at der på gymnasiet er otte til 12 store fester om året. Vi har en julefrokost, hvor de unge sidder ved det kolde bord og drikker snaps sammen med deres kolleger, som i bedste fald er 30 år og i værste fald er 65 år. Det er simpelthen et problem. De er så vant til at leve i ungegrupper, og de føler sig i et eller andet omfang isoleret fra den ungegruppe, siger han:

– Derfor er lærlingenetværket en god idé. Det giver dem en stærkere identitet og en fornemmelse af, at de altså ikke er alene i lokalområdet som lærlinge i en håndværksvirksomhed, siger Johnny Bøgskov.

Anders Kristensen er enig:

– I branchen konkurrerer vi med gymnasierne og andre uddannelser om at tiltrække de unge. I gymnasierne har eleverne et kæmpestort socialt fællesskab, som vi også gerne vil skabe i håndværkerbranchen. De unge skal opdage, at de godt kan få det der fællesskab alligevel, selvom de vil være tømrer eller elektriker. Det er det fællesskab, vi forsøger at skabe i Assens Kommune. Et fællesskab, hvor der også er noget socialt uden for arbejdstiden, og hvor de her lærlinge, på tværs af faggrupper, har det sjovt sammen, siger Anders Kristensen.

Han håber, at LærlingVestfyn kan være med til at skabe et socialt fællesskab, som lærlingene selv driver videre på egen hånd.

Gode erfaringer fra Sorø

Forventningerne til det nye fynske netværk er altså store, og det er der formentlig god grund til. I hvert fald hvis man lytter til erfaringerne fra Sorø, hvor et lignende lærlingenetværk sidste år blev startet af kommunen og otte lokale virksomheder.

– Det har været en rigtig god opstart. Vi har haft en rigtig positiv oplevelse og nogle meget positive tilkendegivelser fra de lærlinge, vi har haft med i netværket, siger Carsten Hansen, indehaver af Elektrogården, som er en af de otte lokale virksomheder bag netværket.

Han forklarer, at tanken bag byens lærlingenetværk både handler om selve netværket, men også om at vise de andre unge mennesker i kommunen, at det er attraktivt at være lærling.

– Vi vil gerne sende et signal til de unge mennesker i vores kommune om, at det er fedt at være en del af det fællesskab, man kommer med i, når man er lærling under uddannelse i en virksomhed. Derudover vil vi gerne skabe nogle gode relationer, siger Carsten Hansen og uddyber:

– Netværk og relationer skaber mange gange en fremtid for en selv, både med hensyn til arbejde og fællesskab. Det der med at komme ud og møde folk ’face to face’, i stedet for at det foregår på en computer, det håber vi vil give noget positivt til lærlingene, så vi får skabt nogle ringe i vandet til de folkeskoleelever, der er i tvivl om, hvilken uddannelse de skal vælge.

En nemmere hverdag for alle

Lærlingenetværket i Sorø begyndte for alvor sidste september, og siden har der været to arrangementer, hvor lærlingene har lært hinanden bedre at kende. Og det har været en succes, konkluderer Lars Jørgensen, der er ejer af Sorø VVS. Ikke mindst på byggepladserne:

– Jeg synes, vi kan mærke på drengene, at de andre lærlinge er nogle, de kender i forvejen. Det er, som om det giver dem mere rygrad og mod til at sige: ”Nå ja, så kører jeg bare over og får lavet det der.” De er ikke lige så nervøse for at komme på byggepladsen, når de kender nogle, siger Lars Jørgensen.

Han mener, at det øgede kendskab mellem virksomheder og lærlinge i Sorø er med til at skabe synergi mellem fagene, og at det udvikler lærlingene.

– De får nogle værktøjer, de kan bruge i hverdagen, og de bliver bedre klædt på til at være i byggebranchen, når de ved mere om de andre fag, og hvorfor man gør, som man gør, i andre faggrupper. Det giver en nemmere hverdag for os alle sammen, siger Lars Jørgensen.