fbpx
25. maj 2021

Færre krav til tilskudsansøgninger

Af: Michael Degn

Energistyrelsen har nu lempet ansøgningskravene til Erhvervspuljen, hvilket især kommer de mindre projekter til gavn.

Både virksomheder og installatører får nu nemmere ved at søge tilskud til energirenovering via Erhvervspuljen. Energistyrelsen har blandt andet fjernet nogle af dokumentationskravene for at komme især de mindre projekter i møde.

Ændringerne gælder allerede fra den ansøgningsrunde, som blev skudt i gang den 18. maj med 150 millioner kroner i spil.

– Vi oplever, at Energistyrelsen er meget lydhøre over for forbedringsmuligheder, og vi har et godt samarbejde med dem om puljen. Det er absolut positivt, at vores dialog med Energistyrelsen har båret frugt, siger Carsten Essler Helmer (billedet).

Konkret betyder det eksempelvis, at kravene om tidsplaner helt er fjernet ved mindre projekter under seks måneder og ansøgte støttebeløb under 500.000 kroner. De større projekter får lempet på kravene til tidsplanen. Derudover kan installatøren eller en anden rådgiver nu også sende ansøgningen på vegne af virksomheden.

Samtidig har styrelsen planer om at komme de mindre virksomheder i møde ved at udvide rækken af standardløsninger til de typiske mindre projekter. Indtil videre omfatter standardløsningerne belysning, komfortventilation, trykluft, varmeforsyning og brændselskedler. Energistyrelsen lover dog, at listen vil blive udbygget ved de kommende ansøgningsrunder.

Plads til forbedringer
TEKNIQ Arbejdsgiverne har løbende efterlyst et mere fintmasket net af standardløsninger for at hjælpe virksomhederne til at søge puljen, der indtil videre har været for besværlig at søge for især de mindre smv’er.

Der er også fortsat plads til forbedring, når det kommer til ansøgningsprocessen, der er delt op i to faser.

– Vi så gerne, at man slog fase 1 og 2 i ansøgningsprocessen sammen ved de mindre projekter. Det ville give god mening kombineret med de mere lempelige krav, der nu er indført, siger Carsten Essler Helmer.

Bliv klogere på de nye ansøgningskrav her