fbpx
21. januar 2019

Favrskov Kommune bakker op om erhvervsuddannelserne

Af: Mikkel Svinth Rødgaard

Foto: Preben Breinholt

I Favrskov Kommune har man valgt at fokusere på erhvervsuddannelserne. Blandt andet ved at sende alle elever i 8. klasse til DM i Skills hvert år og ved at sende de ældste folkeskoleelever på virksomhedsbesøg.

I den østjyske kommune har man indset, at der er brug for at flere unge får øjnene op for de forskellige erhvervsuddannelser. Den stigende mangel på faglært arbejdskraft har nu fået byrådet til at prioritere emnet, så man har sat flere initiativer i værk. Blandet andet bliver alle kommunens 8. klasses-elever hvert år sendt til DM i Skills, og i 2018 kom endnu en aktivitet på programmet, idet mange af eleverne i de ældste folkeskoleklasser har været ude og møde de mange forskellige uddannelser og erhverv gennem besøg hos lokale virksomheder.

Her har virksomhedernes medarbejdere berettet om, hvordan de selv fandt vej gennem uddannelsessystemet, og hvad de helt konkret beskæftiger sig med i deres daglige arbejde. Det er sket som et led i projektet Smartskills.nu, der blandt andet har som mål at øge kendskabet til erhvervsuddannelserne, så de unge får øjnene op for, hvad erhvervsuddannelser er og i højere grad vælger dem.

Formand for arbejdsmarkedsudvalget i Favrskov, Lars Storgaard (C), glæder sig over de mange virksomheder, der indtil videre har stillet sig til rådighed.

– Erhvervsuddannelserne er en fantastisk bred og spændende samling af uddannelser som kan bringe en alle steder hen i arbejdslivet. Vi er i byrådet enige om, at det er vigtigt at hjælpe interessen for erhvervsuddannelserne på vej. Det er dejligt, at virksomhederne bakker op om projektet, og jeg glæder mig til at høre om flere gode virksomhedsbesøg i 2019, siger Lars Storgaard til Favrskov Kommunes hjemmeside.

Møder mennesker af kød og blod

Det er Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), der sammen med Favrskov Erhvervsråd, Den jydske Haandværkerskole og folkeskolerne har strikket omkring 30 skolebesøg sammen, og leder af UU, Lene Thøgersen, glæder sig over, at rigtig mange virksomheder har sagt ja til at åbne dørene for de mange skoleelever.

– Projektet handler blandt andet om at vise de unge, hvad en erhvervsuddannelse er, og hvad den kan bruges til. Alle unge kan forholde sig til, hvad gymnasiet er for en størrelse, men der er mange elever, der bliver overrasket over alle de uddannelser, der hører under erhvervsuddannelserne – uddannelser, som de faktisk godt kan se sig selv i. Dem bliver de klogere på ved at møde mennesker af kød og blod, der har taget en erhvervsuddannelse og kan fortælle, hvad han eller hun arbejder med til daglig i en virksomhed, siger Lene Thøgersen.

Bag Smartskills.nu står grundskoler, erhvervsskoler, UU-centre, skoleforvaltninger, erhvervsservice, virksomheder, brancheorganisationer og faglige organisationer. De skal i samarbejde løfte indsatsen i alle 19 kommuner i Region Midtjylland, hvor 19,6 procent eller 3.500 af de unge i 2015 valgte en erhvervsuddannelse efter 9. eller 10. klasse. Det politiske mål er 25 procent i 2020 og 30 procent i 2025.