08. februar 2019

Flere klagede over installatørernes arbejde i 2018

Af: Lasse Andersen

Ankenævnet for Tekniske Installationer modtog flere klager over el- og vvs-virksomhedernes arbejde i 2018 end året før.

I 2018 klagede forbrugerne 231 gange til Ankenævnet for Tekniske Installationer over arbejde udført af landets el- og vvs-virksomheder. Det er en moderat stigning i forhold til 2017, hvor ankenævnet modtog 198 klager.

De netop offentliggjorte tal for 2018 overrasker ikke sekretariatschef i Ankenævnet for Tekniske Installationer Jane Fischer.

– Vi er inde i en højkonjunktur i øjeblikket, og både el- og vvs-branchen oplevede betydelig vækst i 2018, så det er helt naturligt, at antallet af klager stiger en smule, konstaterer hun.

Lavt niveau
Jane Fischer mener – trods stigningen – at branchen kan være stolt af det niveau, antallet af klager befinder sig på.

– Niveauet er virkelig, virkelig lavt, når man tager i betragtning hvor mange opgaver, der bliver lavet for private forbrugere i løbet af et år. Det er meget små promiller af den samlede opgavemængde, der ender med en sag hos ankenævnet. Jeg synes, det er imponerende, lyder det fra sekretariatetschefen.

Ud af de 231 klager, som ankenævnet modtog i 2018, blev der afsagt kendelse i 138 af sagerne. Forbrugerne fik medhold i 36 sager, delvist medhold i 14 sager, mens de indklagede virksomheder fik medhold i 72 sager.

Virksomhederne får altså medhold i hovedparten af sagerne, hvilket er meget positivt, mener Jane Fischer.

– Det tolker jeg i retning af, at el- og vvs-virksomhederne begår meget få fejl, og hvis de laver fejl, er det mit indtryk, at de er gode til at løse konflikten, inden den ender som en sag hos ankenævnet, siger Jane Fischer.

Hun forventer, at antallet af modtagne klager i 2019 vil holde sig på samme niveau som i 2018.

Ankenævnet for Tekniske Installationer er et privat godkendt ankenævn, der er stiftet af TEKNIQ, Parcelhusejernes Landsforening og Forbrugerrådet TÆNK.