17. juni 2019

Fremgangen kommer ikke af sig selv

Af: Niels Jørgen Hansen, adm. direktør i TEKNIQ Arbejdsgiverne

Foto: Jeppe Carlsen

Valgkampen er overstået. Den har været dyr. Der er nemlig blevet lovet meget. Dansk økonomi har det i almindelighed godt – og det lyder som om, at politikerne regner med, at det helt af sig selv bliver ved med at gå godt, så man kan tillade sig at skabe forventninger om en række velfærdsforbedringer.

Men fremgangen og væksten kommer ikke af sig selv. Faktisk er der en åbenbar risiko for, at væksten går i stå. Ikke blot fordi der kan ske ændringer i den internationale økonomi. Også fordi der er en risiko for, at vi i Danmark ikke selv sørger for at bane vejen for fortsat fremgang.

Vvs-branchen har i de seneste år formået at øge beskæftigelsen markant – men problemerne med at skaffe flere medarbejdere skal tages alvorligt. I TEKNIQ Arbejdsgivernes seneste rundspørge melder 24 procent af vvs-virksomhederne, at de inden for den seneste måned forgæves har søgt nye medarbejdere.

Installationsbranchen kan godt vokse yderligere – og vi kan skabe flere arbejdspladser, men der er brug for politiske initiativer, der øger arbejdsstyrken – og det vil være mere end slemt, hvis der tages politiske initiativer, der ligefrem gør arbejdsstyrken mindre. Og det er stærkt bekymrende, at der er stærke politiske ønsker om, at det skal være lettere at blive pensioneret tidligere – ligesom der fra flere sider er lovet flere offentlig ansatte på en række områder.

Resultatet vil være, at der er – endnu – mindre arbejdskraft til rådighed for den private sektor. Det vil lægge en dæmper på væksten – og mulighederne for at skaffe penge til øget velfærd.

Vi appellerer derfor til – uanset hvilken regering, der dannes – at tage tingene i den rigtige rækkefølge: Begynd med at skabe fundamentet og sørg for en holdbar økonomisk vækst og fremgang i erhvervslivet. Først når det er gjort, vil det være forsvarligt at se på, om der kan bruges flere penge. Løfterne kan indfries, når pengene er tjent; ikke før.