11. juli 2018

En fremtid med installatøren i centrum

Af: Jesper Melgaard

TEKNIQ og Dansk El-Forbund har i fællesskab udarbejdet rapporten ”Vision 2025” for elbranchen. I den kortlægger organisationerne de udfordringer, virksomhederne står overfor, og ser nærmere på løsningerne. Installations-medierne.dk tog en snak med Niels Jørgen Hansen, der er administrerende direktør hos TEKNIQ, om de centrale budskaber i rapporten.

Hvorfor er der brug for en Vision 2025 for elbranchen?
– Vi befinder os i en branche, hvor udviklingen foregår i lyntempo. Så der er brug for at kortlægge de udfordringer og muligheder, virksomhederne står overfor, hvis vi skal fastholde og styrke vores position på et marked, der præges af intens konkurrence – ikke mindst fra flere nye spillere. Elbranchen skal være den stærke samarbejdspartner, der hjælper kunderne med at få udbytte af den moderne teknologi. Vi skal være dem, der sørger for, at samfundet bliver løftet med energieffektivitet, med produktivitet og med komfort. Og det er i høj grad op til os selv at udfylde den rolle, for der er mange andre, som gerne vil overtage den.

Hvordan gør vi det i praksis?
– Det gør vi ved at have den tilgang, at vi skal flytte os kompetencemæssigt, og vi skal flytte os hurtigere. Vi skal have flere forskellige kompetencer ind i branchen. Virksomhederne, der vinder, er dem, som sætter det rigtige hold. Der skal både være nogen, som er gode til at sælge og derigennem levere den bedste løsning, nogen der er gode til at installere, og nogen der er gode til at have dialogen med kunden. Men jeg vil gerne understrege, at det ikke kun handler om virksomhedernes kompetenceniveau. Hvis vi fortsat skal have en central rolle på markedet, så handler det i høj grad om, at vi skal sælge hele løsninger. Kunderne vil fremadrettet forvente, at vi ikke bare kommer og monterer, men også at vi hjælper dem hele vejen igennem med både rådgivning, selve installationsarbejdet, serviceringen og brugen af de nye teknologier.

Vision 2025 er skabt i samarbejde med Dansk El-Forbund. Hvorfor?
– Vision 2025 er udtryk for et stærkt engagement i organisationerne. Begge parter ønsker at sikre, at vores fælles branche står stærkt i fremtiden. Det kan kun ske gennem samarbejde. Vi befinder os i en branche, hvor virksomhedernes stærkeste salgsargument er de kompetencer, de rummer. Og alene derfor er samspillet med de ansatte og deres organisation endnu vigtigere for os end i de fleste andre brancher. Og derfor er det også ekstremt vigtigt, at parterne i branchen har en fælles forståelse af, hvor vi skal bevæge os hen.

Hvad er de største udfordringer for branchen de kommende år?
Først og fremmes står vi overfor den udfordring, at vi skal vi være bedre til at sælge – ikke bare godt håndværk men i høj grad også samlede løsninger og processer. En central del af det er også, at vi skal være bedre til at gå i dialog med kunden. Det adresserede vi også i vores vision 2022, og det er en proces, vi slet ikke er færdige med. Vi tror jo selv, at vi er gode til at snakke med kunderne. Men det er kunderne ikke altid enige med os i. De siger, at vi taler et teknisk sprog, som de ikke altid forstår, samtidig med at vi ikke er gode nok til at forstå, hvad de har brug for. Det gælder både industrivirksomheden, som forventer, at installatørerne forstår deres forretningsproces. Og det gælder om fru Jensen, som ikke er tekniknørd og forventer, at den enkelte elektriker selv tager initiativ til at pege på de muligheder, der er for at forbedre installationerne i hendes hjem.

Hvordan skal installationsvirksomhederne sikre de nødvendige kompetencer?
Vi skal tænke i nye former for læring. I forhold til vores Vision 2022, så vil vi med Vision 2025 gerne sætte fokus på behovet for ikke bare at blive klogere men også på, hvordan vi bliver det. Udviklingen går så hurtigt, så det er nødvendigt at tænke i nye former for kompetenceudvikling af medarbejderne. Der er stadig brug for de traditionelle kurser og videreuddannelsestilbud, men vi skal, både som arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer gøre det lettere for branchen at få adgang til ny viden og information – uanset om det er ved at se en video på YouTube en søndag aften, gå på kursus, bruge e-læring eller benytte noget af det materiale, som producenterne selv stiller til rådighed. Konstant opdateret viden er nemlig nødvendig, hvis vi skal være i stand til at flytte os fra at lave standardiserede løsninger til at lave mere skræddersyede løsninger. Vi har været vant til, at en installationsopgave blev betragtet som en ret standardiseret opgave, så det i bund og grund var ligegyldigt, om det var den ene eller den anden installationsvirksomhed, der udførte opgaven. Men den teknologiske udvikling betyder, at installationerne i dag bliver mindre og mindre standardiserede og kræver mere rådgivning, salgsarbejde og vejledning af kunden – det er en opgave, vi skal kunne løfte.

Hvad betyder den udvikling for de enkelte virksomheder?
Den betyder først og fremmest, at virksomhederne bliver mere forskellige. Hver enkelt virksomhed skal finde sin egen identitet og rolle, hvilket betyder, at medarbejderne også skal finde ud af, hvilke virksomheder de passer bedst ind i. Det vil være en styrke for branchen, at der er større forskel på virksomhederne. Det vil også gøre det lettere for den enkelte virksomhed at udpege de områder, hvor lige præcis den kan gøre en forskel. Nogen vil være gode til sikringsløsninger, andre til bygningsautomation osv. Og det er værd at understrege, at de stigende kompetencekrav ikke udelukker de mindre virksomheder, tværtimod. I deres tilfælde handler det ikke om størrelsen men om nærheden til kunderne, hvor de små og lokale installatører ofte har et forspring på et marked, hvor kendskabet til og forståelsen for kundernes behov bliver stadig mere vigtigt.