fbpx
15. april 2021

Fri data er afgørende for grøn omstilling

Af: Troels Blicher Danielsen, administrerende direktør, TEKNIQ Arbejdsgiverne

Foto: Jeppe Carlsen

I disse år bliver der arbejdet intensivt på at nedbringe energiforbruget i den danske bygningsmasse. Indsatsen er afgørende, hvis vi skal nå vores langsigtede mål om en 70-procents reduktion af CO2-udledningen i 2030. Bygningerne herhjemme står nemlig for hele 40 procent af landets samlede energiforbrug.

Effektiv udnyttelse af forbrugsdata rummer i den forbindelse et stort potentiale for at sætte ekstra fart på energieffektiviseringen. Først og fremmest kan data fra el- vand- og varmemålere afsløre energislugere, som lys der brænder hele weekenden på en tom skole eller toiletter, der løber i en ejerforening.

En anden potentiel energibesparelse ligger i at koble bygningernes forbrugsdata med eksterne data om eksempelvis den kommende uges vejr, vandtrykket i området eller bygningens konstruktion. Den løsning giver installationsvirksomhederne mulighed for at sikre kunderne endnu mere energieffektive bygninger.

Men det kræver at data er tilgængelige. Og det er desværre langt fra altid tilfældet, konkluderer rapporten ”Slip data fri”, som TEKNIQ Arbejdsgiverne har fået udarbejdet. De største barrierer for at udnytte datapotentialet er, at:

• data kommer i mange forskellige formater – og ikke er standardiserede.
• data er spredt på mange forskellige platforme.
• det ikke er muligt at få data i realtid.
• det er uklart, hvem der ejer data, så bygningsejere skal give adgang ved hver enkelt opgave – og dermed forhindrer mulighed for service, før der sker et nedbrud.

På baggrund af rapporten opfordrer TEKNIQ Arbejdsgiverne politikerne til at få øjnene op for de forhindringer, der står i vejen for en friere adgang til data. Det handler om at slippe den datamæssige vanetænkning og i stedet sikre, at både danskernes egne data, men også hele den offentlige sektors data, kan blive brugt forsvarligt og optimalt til at skabe vækst, facilitere den grønne omstilling og skabe innovative løsninger.