fbpx
21. juni 2021

Gaskomfurer giver installatører grå hår i hovedet

Af: Michael Degn

Sikkerhedsstyrelsen og leverandører kan ikke blive enige om kravene til CE-mærkningen af gaskomfurer. Installatørerne bliver derfor fanget i midten, da de skal stå på mål for installationen.

Installationen af gaskomfuret er færdig. Nu mangler bare registreringen hos Sikkerhedsstyrelsen (SIK), men det er her, det virkelig hårde arbejde begynder. CE-mærket på bagsiden stemmer ikke overens med kravene hos Sikkerhedsstyrelsen.

– Jeg kan komme i klemme, hvis jeg ikke gør det på den rigtige måde, men jeg kan heller ikke bruge så meget tid på at finde de rigtige numre. Jeg kan jo ikke sende en regning med to-tre timer ekstra til kunden på grund af det, siger autoriseret vvs-installatør Birger Jørgensen.

Han er indehaver af Råby Smede- og Maskinværksted nord for Randers. Som navnet antyder fokuserer virksomheden blandt andet på reparation af landbrugsmaskiner, men indimellem installerer Birger Jørgensen også gaskomfurer. Her fik han sin sag for, da han skulle registrere kundens nye gaskomfur hos Sikkerhedsstyrelsen, som ikke ville godtage det nummer, der stod på bagsiden. Herefter måtte han ud på en længere rejse til både styrelse og leverandør for at finde frem til det korrekte CE-nummer på i alt 10 tegn.

Problematikken er velkendt i TEKNIQ Arbejdsgiverne, som med jævne mellemrum får den slags henvendelser fra frustrerede medlemsvirksomheder.

– Hvis installatøren ikke har anmeldt installationen korrekt, så har han ikke opfyldt reglerne i gassikkerhedsloven og dermed sine pligter i forhold til autorisationsloven, Maria Rizzo, teknisk konsulent i TEKNIQ Arbejdsgiverne.

Formålet med at registrere gaskomfurer på adresseniveau bunder i, at det skal være muligt at opspore eventuelt fejlbehæftede komfurer. I princippet svarer det til bilproducenterne, der i særlige tilfælde kalder tusinder og nogle gange millioner af biler tilbage, hvis de finder kritiske fejl på dem. Her kan de meget præcist spore de enkelte biler ud fra registreringerne. Den del forsvinder, når CE-mærkningen og registreringen ikke er præcis nok.

– Hvis der for eksempel sker en eksplosion, så kan man ikke finde frem til andre komfurer af samme type som det anmeldte. Det er derfor et problem, at man ikke kan stole på data og finde frem til de komfurer, der måtte være fejl på, siger Maria Rizzo.

På tal-jagt hos producenten
Problemet er størst i Aalborg, København og Frederiksberg, hvor bygassen stadig er fremherskende, men det gælder også resten af landet, hvor man gør brug af flaske- eller naturgas til komfurerne. I Birger Jørgensens tilfælde var det et gaskomfur fra leverandøren Gram, hvor installatøren derfor søgte hjælp i jagten på det rigtige CE-nummer.

Da Installationsmedierne kontakter Gram, lyder det fra den tekniske afdeling, at problemstillingen er velkendt. Til gengæld er det ifølge leverandøren svært at gøre noget ved, da Sikkerhedsstyrelsen ikke vil godtage de CE-numre, som kan skaffes fra producenten i Polen.

– Vi har supporteret med det korrekte CE-nummer, men det er hver gang blevet afvist hos SIK, forklarer Grams tekniske afdeling i Kolding.

I stedet har den tekniske afdeling fået besked på at skrive ”0002” efter CE-nummeret for at få det til at glide igennem hos SIK, som dog ikke helt kan genkende den udlægning. Kravet er en kode på i alt 10 tegn – fire tal, to bogstaver og fire tal. I det konkrete tilfælde med gaskomfuret står der kun seks cifre efter CE-nummeret, men det tal er kun et udtryk for, at det er gået igennem produktionskontrollen, forklarer SIK.

– Den 10-cifrede kode dokumenterer, at det er tredjepartskontrolleret, siger Brian Petersen, teknisk sagsbehandler i SIK.

Og da det i sidste ende er installatørerne, der skal stå på mål for de gaskomfurer, de installerer, så er der ingen anden vej end gå på jagt efter de rigtige tal hos leverandør og producent.

– Installatøren skal ringe til fabrikanten og sikre sig, at det også er godkendt i Danmark. Selvom vi er på vej med en ny blanket nu, så vil det stadig være med et krav om 10 karakterer, som er garantien for tredjepartskontrol, siger Brian Petersen.

Hos Råby Smede- og Maskinforretning har Birger Jørgensen svært ved at forstå, at den slags registreringer skal være så besværlige.

– Der behov for at få den rigtige CE-mærkning, så installatørerne ikke skal rende rundt og lede efter det, siger Birger Jørgensen.