fbpx
03. februar 2021

Grøn kørsel bliver et konkurrenceparameter

Af: Troels Blicher Danielsen, administrerende direktør, TEKNIQ Arbejdsgiverne

Foto: Jeppe Carlsen

Flere kommuner er begyndt at stille krav om, at deres leverandører af varer og tjenesteydelser kører grønt. Det er første skridt mod en fremtid, hvor der vil blive stillet krav til installatørernes samlede CO2-aftryk.

Københavns Kommune er de seneste år begyndt at stille krav om, at deres leverandører af varer eller tjenesteydelser kører grønnere. I starten har der været tale om forholdsvis bløde krav til leverandører i mindre køretøjer, men de kommende år bliver den grønne skrue strammet yderligere. For eksempel skal 90 procent af elektrikerydelserne til kommunen leveres ved hjælp af grønne køretøjer i 2023 (elbiler, biogas eller hybrid-plug-in). Der er endnu ikke opsat konkrete mål for vvs-virksomhederne, men kommunens målsætning er at hæve kravene til alle håndværksfag i takt med, at de grønne biler bliver mere attraktive.

Læs også: Krav om grøn kørsel breder sig

Også i Århus Kommune er man begyndt at nedfælde målsætninger for, hvor meget CO2 leverandørernes køretøjer maksimalt må udlede. Det er kun positivt, at kommunerne tager ansvar for den grønne omstilling, og tendensen vil utvivlsomt sprede sig til andre byer og også til private virksomheder, som ønsker en grøn profil. Derfor bør installationsvirksomhederne nøje overveje, om tiden er inde til at få eldrevne servicevogne ind i flåden, næste gang der skal købes eller leases nye biler.

Som du kan læse mere om fra side 18 i dette nummer af Dansk VVS, er der dog stadig en række udfordringer forbundet med at implementere elbilerne i driften. Prisen er fortsat høj, der er for få ladestandere, og elbilernes begrænsede rækkevidde er et problem.

Særligt sidstnævnte bliver igen og igen nævnt som en udfordring blandt de installatører, der allerede har gjort sig erfaringer med elbiler. Derfor appellerer TEKNIQ Arbejdsgiverne til, at de kommuner, som stiller høje krav til grøn kørsel, samtidig sikrer, at leverandørerne har adgang til parkeringspladser med ladestandere nær arbejdsstedet. En lang række installationsvirksomheder kører hver dag mange kilometer fra oplandet og ind til de store byer for at løse opgaver. De skal selvfølgelig have nem adgang til ladestandere, så det ikke kræver et større regnestykke at finde ud af, om der er batteri nok til både hjemturen og en uforudset tur i løbet af dagen. Alternativet er, at man begrænser konkurrencen til de virksomheder, der ligger lige rundt om hjørnet – og det vil være meget uheldigt.

Den grønne omstilling kræver altså en indsats fra både kunde og leverandør, og installatørerne skal vænne sig til en fremtid, hvor der bliver stillet krav til virksomhedens samlede CO2-aftryk. Det bliver et konkurrenceparameter at være grøn og kunne dokumentere det. Servicevognene er blot det første spæde skridt.