12. juli 2018

Har du styr på elsikkerhedsreglerne?

Af: Steen Søgaard Redigeret af Lasse Andersen

Frem til den 30. juni 2019 har du lov til at arbejde efter de tidligere regler på installationsområdet. Men du kan også allerede nu vælge at følge de nye regler, når du projekterer. Steen Søgaard gennemgår, hvor du finder den nødvendige vejledning.

For snart et år siden fik vi nye elsikkerhedsregler i Danmark. De omkring 20 år gamle stærkstrømsregler blev moderniseret og forenklet, og siden 1. juli 2017 har det været muligt at arbejde efter de nye regler, der kan findes på Elsikkerhedsregler.dk. Her er der også henvisninger til standarder, og du kan finde vejledninger til, hvordan du kan arbejde efter reglerne, blandt andet på installationsområdet. Der er ligeledes lovstof og vejledninger, som dækker elektriske anlæg, elektriske produkter og ATEX-området.

Frem til 30. juni 2019 har du lov til at arbejde efter de tidligere regler på installationsområdet. Men du kan også allerede nu vælge at følge de nye regler, når du projekterer eller udfører en installation. Måske har du en en kunde, der ønsker at få en installation udført efter de nye regler, eller du har brug for en mere fleksibel løsning, end de tidligere regler giver mulighed for.

Praktiske vejledninger

Sikkerhedsstyrelsen og TEKNIQ samarbejder om at lave vejledninger til installationsreglerne. Vi tager fat på nogle af de emner, der er relevante for mange, men kan være vanskelige at få styr på detaljerne i. Vejledningerne er en kombination af tekst, tegninger og video, så du let kan få et overblik over for eksempel områdeopdelingen i et badeværelse, det rigtige valg af RCD (fejlstrømsafbryder) eller verifikation af en installation.

Vejledningerne har et tilgængeligt sprog og forklarer detaljeret, hvordan en installation kan udføres. Det er ikke et krav at følge vejledningerne, de anviser alene en af de måder, en konkret opgave kan løses.

Der kommer løbende nye vejledninger til. Emnerne bliver blandt andet valgt ud fra det, som Sikkerhedsstyrelsen og TEKNIQ får mange spørgsmål om. Der dukker også emner op under Sikkerhedsstyrelsens tilsyn, som er relevante at vejlede mere detaljeret om.

Har du spørgsmål eller ønsker til bestemte vejledninger, er du velkommen til at kontakte Sikkerhedsstyrelsen. Så tager vi dine input med i det fortsatte arbejde med at vejlede om elsikkerhedsreglerne.

Har du set KLS-vejledningen?

En autoriseret virksomhed skal have et kvalitetsledelsessystem, og det skal løbende efterprøves af en kontrolinstans. Det er et krav, der stilles i reglerne på autorisationsområdet. Ved efterprøvningen bliver der stillet en lang række spørgsmål til systemet, og som en hjælp til virksomheder og kontrolinstanser har Sikkerhedsstyrelsen udarbejdet en vejledning i at opbygge og vedligeholde kvalitetsledelsessystemer.

Brancheorganisationer, heriblandt TEKNIQ, har givet input til, hvad vejledningen skulle indeholde, og det er blevet en fælles vejledning for både virksomheder og kontrolinstanser, for at parterne kan tage udgangspunkt i de samme krav.

Vejledningen til kvalitetsledelsessystemer kan findes på Elsikkerhedsregler.dk under ”Elektriske installationer.”