fbpx
18. marts 2020

Her er redningskransene til erhvervslivet

Af: Michael Degn

Siden den 10. marts er der er lanceret en lang række hjælpepakker for at holde hånden under et hårdt presset dansk erhvervsliv i coronakrisen. Få overblikket her.

(Opdateret 19. marts)

19. marts:

Regeringen og folketingets øvrige partier er blevet enige om en omfattende og historisk hjælpepakke til erhvervslivet. Finansminister Nicolai Wammen og partiformændene præsenter aftalen, som bygger videre på elementerne i de eksisterende hjælpepakker.

Der afsat hjælp for godt 100 mia. kr., og partierne er parate til at fortsætte videre i det spor. Aftalen giver mulighed for at bruge et trecifret milliard-beløb yderligere.

Nogle af de nye elementer i den midlertidige hjælpepakke er:

Offentlige indkøb skal understøtte virksomhederne. Det offentlige indkøb skal være med til at understøtte, at virksomhederne – og dermed lønmodtagerne – kommer godt igennem krisen. Aftalepartierne er enige om, at det vil gælde i staten, og regeringen vil gå i dialog med KL og Danske Regioner om mulighederne for en tilsvarende håndtering i kommuner og regioner.

Forhøjet ramme til statsgaranterede låneordninger. Rammen for statsgaranterede låneordninger for store som for små og mellemstore virksomheder forhøjes. For store virksomheder hæves garantirammen til i alt 25 mia., mens der for små og mellemstore virksomheder afsættes en garantiramme på i alt 17,5 mia. kr. og en tilhørende tabsramme på ca. 5 mia. kr., hvilket vil facilitere udlån på op til i størrelsesordenen 25 mia. kr.

Øget adgang til eksportkredit. Den skal bane vejen for nye lån for 1,25 milliarder kroner til gavn for små og mellemstore eksportvirksomheder.

Øget adgang til dagpenge og sygedagpenge. For at afbøde de negative konsekvenser, som spredningen af COVID-19 kan få for dagpenge- og sygedagpengemodtagere er aftaleparterne enige om at give lempeligere vilkår for dagpengemodtagere og sygedagpengemodtagere i den kommende midlertidige periode.

Få flere detaljer om aftalen her

18. marts:
Finansminister Nicolai Wammen og erhvervsminister Simon Kollerup fremlægger to midlertidige kompensationsordninger:

1. Kompensation for virksomhedernes faste udgifter
Statstilskud til faste omkostninger, hvis virksomhedens omsætning i Danmark er faldet mere end 40 procent.

2. Kompensation målrettet selvstændige
Målrettet selvstændigt erhvervsdrivende der som følge af coronakrisen har oplevet en nedgang i omsætningen på mere end 30 procent.
Kompensationen er på 75 procent af omsætningstabet – dog maksimalt 23.000 kroner om måneden. Op til 34.500 kroner hvis den selvstændige har en medarbejdende ægtefælle.

Virksomheden må maksimalt have 10 medarbejdere, og ordningen er midlertidig fra den 9. marts til 9. juni.

Ansøgning om kompensation skal ske på Erhvervsstyrelsens virksomhedsportal, virksomhedsguiden.dk.

15. marts:
Trepartsaftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter målrettet lønmodtagernes jobsikkerhed. Statsminister Mette Frederiksen præsenterer pakken flankeret af lønmodtager- og arbejdsgiverorganisationer.

1. Lønkompensation
Virksomheder, der er på grund af coronavirus skal varsle opsigelse af mindst 30 procent af medarbejderne eller 50 ansatte, kan få kompensation af staten for lønudgiften.
75 procent af lønnen i kompensation for månedslønnede. Dog maksimalt 23.000 kroner.
90 procent af lønnen i kompensation til timelønnede. Dog maksimalt 26.000 kroner.
Aftalen er midlertidig og gælder fra den 9. marts til den 9. juni 2020.

12. marts:
Finansminister Nicolai Wammen, erhvervsminister Simon Kollerup og beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard præsenterer anden hjælpepakke.

1. Frigivelse af finansiel buffer
Her er vi helt ned i det økonomiske maskinrum og nærmere betegnet det, der med et fint ord hedder ’den kontracykliske kapitalbuffer’. Det betyder, at banker og finansielle institutter har mere spillerum til at modstå tab uden at skulle indskrænke deres udlån.

2. To nye garantiordninger
Den ene er målrettet store virksomheder og kommer til at fungere på markedsvilkår. Den anden er målrettet små og mellemstore virksomheder og indebærer en lavere garantiprovision for virksomhederne med en statslig tabsramme på 1 mia. kr.

3. Refusion for syge og karantæneramte
Refusion fra dag ét, når medarbejderen er syg af coronavirus (COVID19) eller i karantæne. Sygedagpengesystemets såkaldte arbejdsgiverperiode suspenderes.

4. Mere fleksibel arbejdsfordeling
Ordningen betyder, at virksomheder kan sætte medarbejdere ned i tid i en midlertidig periode, og medarbejderne så kan få supplerende dagpenge for at undgå afskedigelser af medarbejdere.

10. marts:
Finansminister Nicolai Wammen præsenterer den første pakke målrettet erhvervslivet.

1. Kompensation for aflysninger
Arrangører, der i marts måned har aflyst eller udskudt arrangementer med mere end 1.000 deltagere eller arrangementer med under 1.000 deltagere, som var målrettet folk i særlig risiko for coronavirus, for eksempel ældre eller syge, kan søge om kompensation for tabet.

2. Udskudt moms og skat
Virksomhederne får midlertidigt lov til at udskyde betalingen af moms, arbejdsmarkedsbidrag og indkomstskat.

3. Ny corona-enhed
Regeringen opretter en corona-enhed, hvor den sammen med erhvervslivet vil drøfte, hvordan man med midlertidige tiltag kan hjælpe erhvervslivet under corona-krisen. Parterne koncentrerer sig om de erhverv, der har med transport, turisme og oplevelser at gøre.

Kilder: Regeringen, Finansministeriet, Erhvervsministeriet, Skat

Illustration: Erhvervsministeriet