fbpx
20. maj 2019

Husk erhvervslivet når valgkampen er slut

Af: Niels Jørgen Hansen, adm. direktør i TEKNIQ Installationsbranchen

I de kommende uger vil luften være tyk af politiske løfter fra de forskellige partier, som kæmper om danskernes kryds den 5. juni. En stor del af løfterne handler om bløde og borgernære værdier, som man ikke skal undervurdere. Men TEKNIQ Arbejdsgiverne appellerer til, at der også kommer fokus på forholdene for erhvervslivet – især efter valgkampen.

Det er helt afgørende, at politikerne ikke kun fokuserer på, hvordan vi bruger pengene, men også på, hvordan vi sikrer fremtidens vækst og velstand. Skal det lykkes, er det nødvendigt, at dansk erhvervsliv sikres ordentlige arbejdsvilkår.

En af de vigtigste opgaver er at sikre den arbejdskraft, der er forudsætningen for, at erhvervslivet kan vokse. Vi står overfor nogle store og umiddelbare udfordringer, når det eksempelvis gælder om at styrke erhvervsuddannelserne, så vi kan få flere dygtige unge ind på skolerne og videre ud i virksomhederne. Og samtidig er det vigtigt, at vi løbende hæver pensionsalderen, så de rutinerede medarbejdere, der stadig kan, bliver længere på arbejdsmarkedet.

Derudover er det vigtigt, især når valgtrommerne er stilnet af, at politikerne sikrer virksomhederne optimale muligheder for at fokusere på den daglige drift frem for en uoverskuelig række af administrative krav og regler. Vi har gang på gang set, hvordan man, ofte med de bedste intentioner, har valgt at indføre nye administrative benspænd, som gør det unødigt besværligt for mange virksomheder at drive en rentabel forretning. Derfor håber vi, at politikerne nu vil gøre alvor af udmeldingerne om at reducere bøvlet for erhvervslivet.

TEKNIQ Arbejdsgiverne har en ønskeliste med tre overordnede emner, der bør være på dagsordenen, når en ny regering trækker i arbejdstøjet:

  1. Væk med bøvlet. Der er brug for en udrensning i de mange administrative regler og procedurer, landets virksomheder påduttes.
  2. Flere kompetente hænder. Erhvervsuddannelserne skal styrkes yderligere, og pensionsalderen skal hæves, så fremtidens arbejdsstyrke (og dermed velfærd) kan sikres.
  3. Grøn handling. Der bør arbejdes for at sætte yderligere gang i den grønne omstilling. Det gælder ikke mindst i den største energisluger, bygninger, hvor man kunne starte med at udvide BoligJobordningen, så den også kommer til at omfatte materialer og dermed understøtter danskernes lyst til at omsætte de grønne tanker til handling.