fbpx
12. april 2021

Hvem har ansvaret for skader til og fra arbejde?

Af: Michael Degn

Højesteret slår i ny dom fast, at det i udgangspunktet ikke er arbejdsgiverens erstatningsansvar, hvis en medarbejder kører galt i sin egen bil til og fra arbejde. Der kan dog være særlige undtagelser.

Har dine medarbejdere ret til erstatning fra virksomheden, hvis de er involveret i et trafikuheld, når de er på vej til og fra arbejde i deres egen bil? Nej – ikke i udgangspunktet, lyder det i en ny dom fra Højesteret.

I den konkrete sag kom en medarbejder til skade i et trafikuheld, da hun kørte fra sit hjem til det vikarbureau, hvor hun var midlertidigt ansat. En virksomhed er dog i udgangspunktet ikke ansvarlig for medarbejdernes transport til og fra arbejde. Det skyldes blandt andet, at arbejdsgiverne ikke har nogen indflydelse på medarbejdernes færden på det tidspunkt – i modsætning til hvis det var sket i selve arbejdstiden.

Kørselsgodtgørelse er ikke nok
Der er dog undtagelser fra hovedreglen, hvor arbejdsgiveren alligevel kan blive gjort ansvarlig. Det gælder, hvis skaden sker i en firmabil, eller hvis arbejdsgiveren har organiseret kørslen fra hjemmet til arbejdsstedet. Der skal med andre ord være tale om en skade, som sker imens medarbejderen repræsenterer arbejdsgiveren, før skaden kan blive omfattet af lov om arbejdsskadeforsikring, når skaden opstår uden for arbejdstiden.

I den nye sag argumenterede vikaren for, at hun blev ansat på betingelse af, at hun havde egen bil og skulle stå til rådighed med kort varsel på skiftende arbejdssteder. Derudover fik hun kørselsgodtgørelse fra virksomheden, hvilket derfor var kørsel i virksomhedens interesse, lød argumentationen.

Højesteret mente dog ikke, at det var nok til at fravige den normale praksis om erstatningsansvar ved kørsel til og fra arbejde. Det skete blandt andet med henvisning til, at hun frit kunne vælge en anden transportform end sin egen bil.

Arbejdsskade i egen eller firmaets bil
Spørgsmålet om, hvornår skader uden for arbejdstiden kan være en arbejdsskade, er med den nye afgørelse stadig ikke tilstrækkelig klart. Det skyldes, at Højesteret endnu ikke har fastlagt, hvad der menes med egen bil, eller hvad der skal til, før en arbejdsgiver har organiseret kørslen. TEKNIQ Arbejdsgiverne bemærker dog, at Højesteret ikke ser grund til at ændre sin normale praksis på området.

Derudover skal man som arbejdsgiver også være opmærksom, når medarbejderne kører i firmaets biler og servicevogne. Det springende punkt i disse sager er, om kørslen overvejende sker i arbejdsgiverens interesse og efter arbejdsgiverens anvisning. Udgangspunktet vil være, at transporten sker på arbejdsgiverens ansvar, når svenden bruger bilen i forbindelse med arbejdet, men at der alt efter situationen kan opstå grænsetilfælde, hvor svenden for eksempel kører til og fra arbejde.

Højesteretsdommen blev afsagt den 10. februar i år.