fbpx
08. juni 2020

Campingpladser fulde af elfejl

Af: Michael Degn

Otte ud af ti campingpladser har fejl i deres installationer, viser Sikkerhedsstyrelsens kontrolrapport fra 2019. Brug bedre materialer på campingpladserne, lyder rådet fra teknisk konsulent.

Kører du forbi en campingplads i dit lokalområde, så kan det som elinstallatør være en god idé at tilbyde ejeren en gennemgang af de tekniske  installationer. Sikkerhedsstyrelsens kontrolrapport fra 2019 viser, at der var fejl i installationerne på mere end 80 procent af de besøgte campingpladser.

Ud af de 161 campingpladser havde knap 19 procent af dem ingen overtrædelser, mens cirka 51 procent havde mindre alvorlige problemer, som kunne klares med en vejledning fra Sikkerhedsstyrelsen. Til gengæld havde knap 30 procent så alvorlige fejl i installationerne, at de fik et påbud om at få det repareret. Det dækker over flere forskellige ting, men det gælder blandt andet fejl på fejlstrømsafbryderne, RCD’erne, eller elinstallationer, hvor inddækningen er slået itu.

– En af de væsentligste overtrædelser er på RCD’erne, der ikke virker efter hensigten. Det betyder, at fejlbeskyttelsen ikke er virksom, da RCD’en ikke vil udkoble i tilfælde af, at der opstår en isolationsfejl. Når RCD’en ikke fungerer, kan det give elektrisk stød, siger Søren Muff, kontorchef i Sikkerhedsstyrelsen, til Ingeniøren.

Dårlige materialer

Problemstillingen er langtfra ny, og det undrer da heller ikke Mads Risgaard Knudsen, der er teknisk konsulent i TEKNIQ Arbejdsgiverne, at der er så mange fejl derude i sommerlandet.

– Vi ved erfaringsmæssigt, at hver 12. RCD’er har en defekt, og når de så samtidig nærmest sidder udendørs og er mere udsatte på en campingplads, så er det ikke overraskende, siger Mads Risgaard Knudsen.

Brancheforeningen Camping Outdoor Danmark, der organiserer omkring 210 af de omkring 400 danske campingpladser, forklarer til Ingeniøren, at det er en svær opgave at holde styr på alle installationer hele tiden. Elstanderne lever et udsat liv, hvor de bliver påkørt af biler og campingvogne for eksempel, lyder forklaringen. Men netop fordi er mere udsatte så er der behov for at bruge bedre materialer, lyder argumentet fra TEKNIQ Arbejdsgiverne.

– Det handler om, at man vælger mindre egnede materialer. Tidligere så man også mange dårligt vedligeholdte installationer i lystbådehavnene, men det har man fået bedre styr på ved at bruge egnede materialer, der er nøje udvalgt. Det kunne man også gøre på campingpladserne, siger Mads Risgaard Knudsen.

Sikkerhedsstyrelsen var på 161 kontrolbesøg hos danske campingpladser i 2019.

18,6 procent havde ingen overtrædelser.

51,6 procent havde formelle problemer og fik vejledning om, hvordan de skulle rette op på dem.

29,8 procent et påbud om at rette op på fejl.

Kilde: Sikkerhedsstyrelsen