10. juli 2018

Installationsbranchen holder gang i væksten

Af: Jesper Melgaard

Omsætningen i de danske el- og vvs-installationsvirksomheder steg i 2017 med næsten tre procent. Det viser den nye markedsanalyse fra TEKNIQ, der også forudser vækst de kommende år. Samtidig vokser udfordringerne med at skaffe den nødvendige arbejdskraft.

Det går stadig godt for de danske el- og vvs-installatører. Det er den overordnede konklusion i den markedsanalyse, som netop er blevet præsenteret af TEKNIQ.

Analysen viser, at omsætningen i branchen steg med 2,9 procent i forhold til året før – fra 48,6 til 50 milliarder kroner – og dermed overgik branchens vækst udviklingen i dansk økonomi generelt.

– Det er positivt i sig selv, at branchen fortsætter de seneste års fremgang. Samtidig sker væksten i et tempo, hvor virksomhederne kan følge med den stigende efterspørgsel, siger Niels Jørgen Hansen, der er administrerende direktør i TEKNIQ.

Installationsbranchens omsætning er vokset markant i årene fra 2014 til 2017. Alligevel er der et stykke til niveauet, lige inden den økonomiske krise ramte. I 2017 var installationsbranchens omsætning således knap ni procent lavere end toppen i 2008, hvor branchen omsatte for 54,8 milliarder kroner.

Meget tyder dog på, at aktivitetsniveauet er tæt­tere på 2008, end hvad omsætningstallene umiddelbart tyder på. Konkurrencen i installationsbranchen er hård, og priserne er pressede. Branchens materialeforbrug udgør lidt mindre end tidligere, og markedet for materialer er udsat for et stort prispres fra digitale sammenligningstjenester og storindkøb.

Den øgede interesse fra udenlandske bygge- og installationsvirk­somheder for store danske byggeprojekter skærper desuden konkurren­cen i branchen, og øger branchens kapacitet.

Ikke kun et storbyfænomen

Det er stadig aktiviteten i de største byer, der fører an, men væksten spreder sig i stigende grad til resten af landet. For andet år i træk er det desuden vvs-virksomhederne, der kan notere den største vækst på 3,7 procent, mens omsætningen i elbranchen er steget med 2,3 procent.

– Det skyldes helt naturligt, at der for alvor er kommet gang i boligbyggeriet og
-renoveringerne, der udgør en meget stor del af vvs-branchens samlede omsætning. Men både el- og vvs-branchen nyder godt af den øgede aktivitet, der ser ud til at fortsætte de kommende år, siger Niels Jørgen Hansen.

TEKNIQ forudser således en fortsat vækst på henholdsvis 3 procent i 2018 og 2,5 procent i 2019. Det skyldes opsvinget i dansk økonomi, voksende privat boligbyggeri og investeringer i erhvervslivet. Samtidig er der en høj aktivitet, når det gælder de offentlige byggeprojekter – ikke mindst de store hospitalsbyggerier.

– Det er værd at understrege, at installationsvirksomhederne fortsat er i stand til at løfte opgaverne. Det kan godt være, man som kunde vil opleve, at en virksomhed siger nej tak til en given opgave, men så er der en anden i nabolaget, der siger ja, siger Niels Jørgen Hansen.

Stigende behov for arbejdskraft

Installationsbranchen har indtil videre vist, at en lille arbejds­kraftreserve ikke sætter en stopper for at rekruttere flere medarbejdere. Bedre fastholdelse, flere lærlinge og mere uden­landsk arbejdskraft er med til at øge branchens arbejdsstyrke, og ny teknologi og digitalisering giver mulighed for at få mere ud af den enkelte medarbejder.

I 2017 steg beskæftigelsen i installationsbranchen med 1,7 procent, og denne vækst forventes at fortsætte i 2018 med 1,5 procent og i 2019 med 1,25 procent – knap 700 flere ansatte i 2018 og godt 600 flere ansatte i 2019. Holder skønnene, vil branchen beskæftige 45.700 per­soner i 2018, hvilket er højere end den hidtidige beskæftigel­sesrekord fra 2008 på 45.600 personer.

Niels Jørgen Hansen er bevidst om, at der på længere sigt kan opstå udfordringer med at skaffe den nødvendige arbejdskraft.

– Installationsbranchen er dygtig til at tiltrække nogle af de medarbejdere, som måske tidligere har søgt mod andre brancher. Samtidig åbner el- og vvs-virksomhederne dørene for et stadigt voksende antal lærlinge. Og endelig så ser vi, at branchen i stigende grad gør brug af digitale hjælpemidler for at effektivisere den daglige drift og dermed øge produktiviteten, siger Niels Jørgen Hansen og uddyber:

– Skal væksten fortsætte i både installationsbranchen og dansk økonomi på langt sigt, er der dog brug for politiske initiativer, som understøtter en større arbejdsstyrke – det kunne være en højere pensionsalder, en markant lettelse af indkomstskatten og lettere adgang til udenlandsk arbejdskraft.