fbpx
06. januar 2020

Installatører skal bidrage med gode klima-idéer

Af: Michael Degn

Alle installationsvirksomheder – store som små – har nu en unik mulighed for at sætte deres aftryk på regeringens kommende klimahandlingsplan.

Landets bygninger tegner sig for 40 procent af det samlede energiforbrug, mens selve driften af bygningerne står for cirka 20 procent af det samlede Co2-udslip i Danmark.

De to tal illustrerer meget klart det store potentiale, der ligger gemt i bygge- og anlægssektoren, når det kommer til at mindske Co2-udslippet med hele 70 procent i 2030. Af samme grund er de såkaldte klimapartnerskaber i fuld gang med at få alle gode idéer på bordet, og installationsbranchen har derfor en unik mulighed for at spille ind med konkrete idéer og problemstillinger fra hverdagen.

Læs også: Byggeriet bidrager

– Vi har meget at bidrage med. Den tekniske branche sidder med nøglen til de bæredygtige løsninger. Det gælder både de små og store medlemsvirksomheder. De små virksomheder hjælper hr og fru Jensen ude i de private hjem og spiller derfor også en meget stor rolle, siger Niels Jørgen Hansen, adm. direktør i TEKNIQ Arbejdsgiverne, der organiserer cirka 4.300 virksomheder inden for el, vvs og metalindustrien.

Idéer og bremseklodser

De forskellige sektorer er opdelt i 13 klimapartnerskaber, som hver er delt op i styre- og arbejdsgrupper. Adm. direktør i Kemp & Lauritzen, Peter Kaas Hammer er næstformand i styregruppen for bygge- og anlæg samt ansvarlig for den arbejdsgruppe, der skal komme med bud på at sænke udledningen af drivhusgasser fra bygninger ved hjælp af en mere optimeret og energieffektiv drift. Målet er at favne både branchens gode idéer og de stopklodser, der er på vejen.

– Vi er interesserede i at høre medlemmernes synspunkter på det her område baseret på deres konkrete erfaringer og de barrierer, de oplever, siger Niels Jørgen Hansen.

Læs også: Varmepumper trækker det grønne læs

Det kan for eksempel handle om, at driftsomkostninger og bæredygtighed bliver glemt ved nybyggeri, eller at installationsvirksomhederne kommer for sent ind processen, forklarer direktøren. Han er derfor heller ikke i tvivl om, at arbejdet i sidste ende kan gavne både klimaet og virksomhedernes bundlinje.

– Der er et stort potentiale her for vores medlemsvirksomheder, men det kræver også en politisk vilje til at fjerne de barrierer, der er. Nu skal vi dog først og fremmest have samlet et katalog af løsninger, siger Niels Jørgen Hansen.

De gode idéer og input kan sendes til energipolitisk konsulent Troels Hartung på trh@tekniq.dk eller ved at ringe på 7741 1538.

 

Vejen til de gode klimaidéer

Regeringen har nedsat 13 klimapartnerskaber, hvor bygge- og anlægsbranchen er et af dem.

Målet er at komme med bud på løsninger til at nå en reduktion på 70 procent af Danmarks Co2-udslip i 2030 set i forhold til 1990.

Styregruppen for bygge- og anlæg består af adm. direktør i Aarsleff A/S, Jesper Kristian Jacobsen, Ole Sander, adm. direktør i Norisol og Peter Kaas Hammer, adm. direktør i Kemp & Lauritzen.

Arbejdet blev skudt i gang 6. december. I starten af februar er der deadline for at komme med nye idéer, og senest 16. marts skal styregruppen sende sit samlede bud på løsninger til regeringen.

Frem til 1. maj kan andre aktører så komme bud, inden det hele skal munde ud i en samlet klimahandlingsplan i løbet af 2020.