25. februar 2019

Installatørerne er længere om at kradse penge ind

Af: Mikkel Svinth Rødgaard

Foto: Lars Andersen

Den tid, der går, fra en opgave er færdiggjort, til betalingen står på virksomhedens konto, er stigende i installationsbranchen. Problematisk, mener ekspert – for når man agerer bank for sine kunder, får man flere omkostninger, og risikoen for tab stiger.

Installatørerne er blevet længere om at få deres tilgodehavender ind på kontoen. Installatøranalysen 2018 viser således, at antallet af debitordage er steget for både el- og vvs-installatørerne. El-installatørerne havde i 2017 61 debitordage mod 56 året før. For vvs-installatørerne er tallet steget fra 70 debitordage i 2016 til 72 dage i 2017. Det betyder, at virksomhederne i endnu højere grad agerer bank for kunderne og tilbyder dem en gratis kassekredit. Og det er en rigtig dårlig forretning, forklarer René Andersen, som er partner i Deloitte og en af forfatterne bag installatøranalysen.

– Der er to konsekvenser af at have mange debitordage. Den første er, at jo længere tid der går, jo større er risikoen for, at du ikke får dine penge overhovedet. Risikoen for tab stiger, jo længere tid, der går. Den anden risiko er, at du mangler likviditet til at drive din egen virksomhed. Hvis du bliver nødt til at finansiere driften ved hjælp af en kassekredit, så er det ofte til en høj rente, siger han.

Manglende fokus på administration
Der er meget høj aktivitet i branchen, og det kan være en afgørende forklaring på, at installatørerne er blevet dårligere til at hente deres tilgodehavender hjem. Opgaverne fylder så meget, at mange ikke får afsat tiden til at gøre noget ved problemet.

– Jeg kan ikke give en eksakt forklaring, men mit indtryk er, at installatørerne ikke har tilstrækkeligt fokus på at få faktureret, og de får ikke rykket for deres tilgodehavender. Jeg tror ikke, det handler om, at kunderne er blevet dårligere til at betale. Hovedårsagen er manglende fokus på administrative forhold, fordi man er fokuseret på opgaverne i en tid med meget høj aktivitet, siger René Andersen.

Det er hovedårsagen, som kan forklare stigningen. Mange installatører er også presset af store kunder, som er længe om at betale, og en af årsagerne til, at antallet af debitordage er så relativt højt, er, at der er mange store kunder, som kræver lange betalingsfrister. Men det forklarer ikke stigningen fra 2016 til 2017, mener René Andersen.

– Det er noget, som de store virksomheder har gjort i nogle år, så det er ikke en ny tendens. Det er isoleret set ikke forklaringen på stigningen, men det påvirker selvfølgelig antallet af debitordage, siger han.