fbpx
03. juni 2019

Her er installatørernes ønskeliste til en ny regering

Af: Jesper Melgaard

Bedre mulighed for at rekruttere kvalificeret arbejdskraft, mere gang i den grønne omstilling og mindre administrativt bøvl. Det er nogle af de ønsker, installatørerne har til en kommende regering, viser en medlemsundersøgelse fra TEKNIQ Arbejdsgiverne.

Selvom den danske økonomi har været i fremgang de senere år, er der brug for en bred palette af politiske tiltag, hvis væksten skal fortsætte. Det fremgår tydeligt af svarene i den medlemsundersøgelse, som TEKNIQ Arbejdsgiverne netop har gennemført. Her giver el- og vvs-virksomhederne deres samlede bud på, hvilke ønsker de har til en kommende regering, efter valgtrommerne er faldet til ro.

Blandt topscorerne på virksomhedernes ”ønskeliste” er flere initiativer, der kan øge muligheden for at rekruttere kvalificeret arbejdskraft.

– Det kan siges meget enkelt: Uden den nødvendige arbejdsstyrke, bliver der ingen vækst. Derfor er det også afgørende, at den nye regering sørger for at søsætte en række konkrete initiativer, som for eksempel kan øge tilstrømningen til erhvervsskolerne, fastslår Niels Jørgen Hansen.

Også når det gælder sammensætningen af hele pensionssystemet er der ifølge TEKNIQ Arbejdsgiverne brug for en politisk kursændring.

– Her under valgkampen får man nærmest indtryk af, at det skal være så let som muligt at gå tidligt på pension. Men det er et meget uheldigt signal at sende i en tid, hvor der er så hårdt brug for arbejdskraft. Selvfølgelig skal nedslidte have mulighed for at forlade arbejdsmarkedet på en værdig måde, men det er mindst lige så vigtigt, at man fra politisk hold arbejder for at indføre velfungerende seniorordninger, der kan motivere ældre medarbejdere til at blive i virksomhederne og bidrage med deres viden og erfaring, understreger Niels Jørgen Hansen.

Fra grøn tanke til handling
Blandt TEKNIQ Arbejdsgivernes medlemmer er der også et udbredt ønske om, at man fra regeringens side arbejder for at gennemføre tiltag, der styrker energieffektivitet og klimadagsordenen – både hos hr. og fru Danmark og ude i landets virksomheder.

– Medlemsundersøgelsen viser tydeligt, at det er et emne, der fylder meget i virksomhedernes bevidsthed (og mindre i deres ordrebøger). Derfor bør regeringen sikre, at der sættes yderligere gang i den grønne omstilling.

– Det gælder ikke mindst i den største energisluger, bygninger, hvor man jo kunne starte med at udvide BoligJobordningen, så den også kommer til at omfatte materialer og dermed understøtter danskernes lyst til at omsætte de grønne tanker til handling. Det kunne samtidig være et positivt skub til de virksomheder, som har valgt at bruge deres kompetencer indenfor netop dette område, foreslår Niels Jørgen Hansen.

Han håber i det hele taget, at regeringen er klar til at sætte øget fokus på at forbedre vilkårene for dansk erhvervsliv.

– Jeg synes, vi har været igennem en valgkamp, som i høj grad har handlet om, hvordan man poster flere penge i velfærdssamfundet. Til gengæld har man ikke talt om, hvor pengene skal komme fra – nemlig fra de virksomheder, der skaber den økonomiske vækst, vi alle nyder godt af. Hvis ikke vi skaber det nødvendige grundlag for vækst og fremgang, ja, så er der ikke penge til, at politikerne kan indfri de løfter, de har givet. Så tag tingene i den rigtige rækkefølge – og begynd med at fremtidssikre væksten, siger Niels Jørgen Hansen.

Mindre bøvl
Et tredje emne, der står højt på virksomhedernes politiske ønskeliste til den nyvalgte regering, er tiltag, der reducerer de administrative og økonomiske benspænd, mange virksomhedsledere oplever under den daglige drift.

– Til trods for, at man fra politisk hold har lovet det modsatte, så er faktum, at man de seneste år har lanceret en række nye regler og forordninger, der blot øger de administrative byrder. Det gælder eksempelvis beslutningen om, at alle varebiler på over to tons skal indregistreres igen eller det mulige krav om obligatoriske id-kort på byggepladserne, siger Niels Jørgen Hansen og uddyber:

– Også økonomisk er der en række byrder, den nye regering bør arbejde på at få lempet. Det kunne blandt andet være en fjernelse af arbejdsskadeafgiften eller en ændring af de skatteregler, der hæmmer hele processen ved generationsskifter.

Kilde: Medlemsundersøgelse fra TEKNIQ Arbejdsgiverne Note: Virksomhederne har haft mulighed for at sætte flere krydser. TEKNIQ Arbejdsgiverne har slået svarkategorier sammen. I spørgeskemaet har virksomhederne fx haft mulighed for at afkrydse økonomiske og administrative byrder separat.