fbpx
26. april 2021

Jeg tror ikke på skideballer

Af: Lasse Andersen

Chris Kristensen, der er indehaver af Vestsjællands Gas- og Oliefyrsservice, sværger til en anerkendende ledelsesstil og kan godt lide ”selvglade” medarbejdere.

Hvad er den største udfordring ved at være direktør i en installationsvirksomhed i dag?
I dag stiller kunderne store krav til pris, kvalitet og punktlighed. Så det er en stor udfordring at planlægge arbejdet, så vi altid tilfredsstiller kundernes ønsker.

Hvilke mål vil du gerne nå med virksomheden?
Mit mål er at blive bedre til det, vi laver. Jeg ønsker egentlig ikke at ekspandere, men vil hellere have, at vi koncentrerer os om at bruge tiden effektivt og nedbringe antallet af fejl, så vi servicerer de kunder, vi allerede har bedst muligt. Man kan altid blive bedre.

Hvad er god ledelse i din optik?
For mig handler det i høj grad om at være lyttende og anerkendende. Det handler også om at være ”foran”, så man hele tiden ved, hvad en medarbejder har brug for i en given situation. Medarbejdere er forskellige, og derfor har de også forskellige behov. Det er meget vigtigt at have forståelse for som leder.

Hvad siger dine ansatte om dig?
De siger, at jeg arbejder for meget. Der er nok også nogle af dem, der mener, at jeg skal være mere bestemt. Jeg prøver som regel andre løsninger, før jeg giver den klassiske ”mester-skideballe”. Det er fordi, jeg mener, at den anerkende og lyttende chef får mere ud af sine medarbejdere end ham, der giver skideballer. Mine ansatte skal have lyst til at være her og føle sig trygge.

Hvad gør dig vred i løbet af en arbejdsdag?
Jeg bliver vred, hvis jeg selv skal opdage en fejl, som en montør har lavet. Jeg er nemlig ret tolerant, hvis folk selv kommer og siger, at noget er gået galt. Jeg kan også blive vred på kunder, som på bagkant mener, at et stykke arbejde skulle have været lavet anderledes. Det gælder i de tilfælde, hvor det ikke er muligt at lave opgaven anderledes, hvis den skal være håndværksmæssigt korrekt udført.

Hvad gør dig glad?
Succeshistorier og ros naturligvis – men det gør mig også glad, når medarbejderne tænker selv, for jeg ved jo ikke alt, bare fordi jeg har en autorisation. Eller når montøren kommer ”selvglad” tilbage og siger: ”Hold kæft det var et flot stykke arbejde, jeg fik lavet i dag. Jeg synes, det er cool, når man i ”jantelovs-Danmark” tør at sige højt, at det er fedt, det man har lavet.

Hvis din virksomhed var en bil, hvad var den så for en?
En gammel Folkevogn Bobbel. Altså en bil der sørger for, at mennesker kommer problemfrit fra a til b uden at vække for meget opsigt. Lidt en ”pleaser”, der stille og roligt får udført opgaven tilfredsstillende.

Har du en faglig kæphest, som du gentager igen og igen?
Kvalitet fremfor kvantitet. Det betyder, at jeg hellere vil have, at en opgave bliver udført korrekt første gang, end at vi har for travlt og kommer til at begå fejl, så opgaven skal laves om.

Hvis du ikke var blevet direktør i en installationsvirksomhed. Hvad var du så blevet?
Det er et godt spørgsmål. Altså jeg startede egentlig som klejnsmed – men det sprang jeg ret hurtigt fra, for det var ikke mig. Så startede jeg som vvs’er i stedet for, og det har jeg været glad for, så jeg har ikke gjort mig så mange tanker om, hvad jeg ellers skulle have lavet.

Hvem skal vi tale med næste gang og hvorfor?
Jeg synes, I skal tale med Christian Jeppesen, som er direktør i Svend Mortensen VVS.