fbpx
08. januar 2020

Nu kan der sættes strøm til ledningsoplysninger

Af: Lasse Andersen

En modernisering af Ledningsejerregisteret skal bane vejen for smidigere og hurtigere arbejdsgange for ledningsoplysninger. Det vil lette de administrative byrder ved gravearbejde og reducere antallet af graveskader.

Det moderniserede Ledningsejerregister (LER 2.0) er nu klar til brug, og landets ledningsejere kan begynde arbejdet med at tilslutte sig den nye måde at udveksle digitale ledningsoplysninger på.

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) har stået for arbejdet med at modernisere Ledningsejerregistret, mens den enkelte ledningsejer selv har ansvaret for at digitalisere sine ledningsoplysninger, så de kan udveksles digitalt via det nye LER 2.0.

Udsigten til hurtigere adgang til ensartede ledningsoplysninger er populær hos graveaktørerne:

– Vi har haft et godt samarbejde med SDFE og ledningsejerne, og vi er glade for, at LER 2.0 nu er gået i luften. Det bliver et effektivt værktøj for os graveaktører i dagligdagen, og vi håber, at det kan reducere antallet af graveskader. Derfor håber vi også, at så mange ledningsejere som muligt vil udnytte, at det nye system er klar, siger Claus Andersen, bestyrelsesmedlem i Kabel- og Ledningssektionen under Dansk Byggeri, i en pressemeddelelse.

En brugerforankret løsning
Moderniseringen af Ledningsejerregistret har stået på i fire år, og den nye løsning er et resultat af et tæt samarbejde med repræsentanter for de mange aktører, som er direkte berørt af projektet. Det gælder ikke mindst ledningsejerne, som har en stor opgave med at få digitaliseret deres ledningsoplysninger:

– DANVAs (Dansk Vand-og Spildevandsforening) medlemmer har udvist stor interesse for LER 2.0, hvorfor DANVA har prioriteret at deltage i LER-følgegruppen fra projektets opstart. DANVAs GIS og geodatanetværk har løbende været inddraget i forbindelse med DANVAs arbejde i LER-følgegruppen og har derved bidraget med input til henholdsvis LER-lovgivningsarbejdet, LER-datamodellen samt LER-systemunderstøttelsen, siger Lars Gadegaard, senior projektleder i DANVA.

Flere ledningsejere er i arbejdstøjet
Ledningsejerne har tre et halvt år til at færdiggøre deres omstilling til de nye digitaliseringskrav, men flere ledningsejere er allerede nu langt i processen, således at de inden for relativ kort tid vil kunne tilslutte sig til LER 2.0:

– Vi ser store gevinster ved krav om standardiserede og digitaliserede ledningsoplysninger. Som forespørger vil Energinet få fordele ved LER 2.0 i forbindelse med vores store anlægsprojekter. Netop nu pågår der i Energinet en digitaliseringsproces, som spiller godt sammen med behovet for opdatering, vask og berigelse af el- og gastransmissions-data til LER 2.0. Energinet arbejder på at kunne tilslutte os LER 2.0 på udvalgte områder i løbet af første halvår 2020, siger Christian Bruun Savskov, senior konsulent i Energinet.