fbpx
23. april 2019

Københavns Kommune vil stille krav om grønne servicevogne

Af: Mikkel Svinth Rødgaard

Foto: Lasse Andersen (arkiv)

Leverandører til Københavns Kommune skal snart indstille sig på at blive mødt med miljøkrav til deres vognpark. Elektrikerne er blandt de faggrupper, som først bliver stillet overfor de nye krav.

Hvis du har eller gerne vil have Københavns Kommune som kunde, så skal der snart stå andet end de sædvanlige dieselbiler på virksomhedens parkeringsplads.

Allerede fra 1. august i år begynder Københavns Kommunes leverandører nemlig at blive mødt med krav om at køre grønnere, når de leverer varer eller ydelser til kommunen. Det vil sige, at i hvert fald en del af kørslen skal foregå med ’grønne’ køretøjer, som enten er el-, biogas-, brint- eller hybridbiler. Det har et flertal i Borgerrepræsentationen netop besluttet.

Læs også: EL:CON investerer i grønne arbejdsbiler

Som stor kunde kan kommunen nemlig være med til at fremskynde omstillingen til grønne køretøjer, så byen får bedre luftkvalitet, og det er et stort mål for overborgmester i København, Frank Jensen (S).

– At sikre ren luft i København er en af mine allervigtigste opgaver som overborgmester. Vi skal skrue på alle knapper, som forbedrer luftkvaliteten. Derfor vil vi fremover vælge leverandører, som kører miljøvenligt, siger overborgmester Frank Jensen (S) i et skriftligt svar til fagbladet Electra.

Og det skal gerne gøre en stor grøn forskel, som rækker ud over bare den besparelse på 1000 tons CO2, som tiltaget anslås at spare i 2021.

– Kommunens grønne varetransport vil igangsætte en større grøn omstilling. Vores leverandører leverer til mange andre kunder i byen, og de ture vil så også blive kørt ’grønt’. Derfor vil det have en spill-over-effekt på al varekørsel i byen, siger Frank Jensen.

Fleksible krav
Der er kun et par måneder til de første leverandører bliver mødt af krav om grøn kørsel. Og i 2020 rammer kravene også elektrikerne, som er en af de første tre faggrupper, som er blevet identificeret (sammen med vinduespudsere og låsesmede). Københavns Kommune begrunder valget af netop disse faggrupper med, at de fortrinsvis kører i lettere køretøjer, det vil sige personbiler og små varebiler og med en lettere last end andre grupper af leverandører.

Miljøkravene vil nemlig først blive stillet til virksomheder med små køretøjer under 3,5 ton, fordi teknologien allerede er til stede i form af el-, brint- eller plug-in-hybrid-biler.

Men præcis hvor omfattende kravene kommer til at være, har kommunen endnu ikke taget stilling til. Markedet og den teknologiske udvikling skal kunne leve op til kravene, så kommunen dels undgår væsentlige meromkostninger og samtidig undgår en situation, hvor der ikke er nogen leverandører, som byder i udbuddene.

– Det er meget konkret, at kravet om grøn kørsel vil gælde alle leverandører. Men kravene vil være fleksible og følge den teknologiske udvikling af grønne køretøjer. Vores leverandører benytter forskellige størrelser køretøjer, og foreløbigt findes der kun små grønne køretøjer. Det tager vi højde for. Senere vil kravene blive bredt ud til vores øvrige leverandører i takt med nye udbud og den teknologiske udvikling af miljøvenlige varebiler og lastbiler, svarer Frank Jensen på et spørgsmål om, hvorfor kravene endnu ikke er blevet konkretiserede.

Desuden vil kravene også blive fleksible i forhold til, om der er tale om planlagt eller ad hoc-kørsel, og så vil kravene også være forskellige alt efter leverandørvirksomhedens størrelse, og hvor store kontrakterne er.

– Det bliver ikke sådan, at alle biler skal skiftes ud, men at ét eller flere køretøjer skal være grønne, afhængig af hvor stor en leverandør, det drejer sig om. Det er en gradvis omstilling, vi gerne vil sætte i gang, siger Frank Jensen.

Dialog med markedet
Københavns Kommune har blandt andet hentet inspiration i Stockholm, som har stillet krav om grøn transport til sine leverandører siden 2010, og desuden har COWI lavet en analyse af mulighederne for at stille skærpede miljøkrav til leverandørkørslen.

– Vi har fået lavet en analyse af COWI, som viser, at vi ikke skal forvente væsentlige merudgifter ved udbuddene – ofte udgør selve kørslen så lille en del af udgiften, at det ikke forventes at påvirke den samlede pris. Generelt har Københavns Kommune oplevet, at markedet har været god til at håndtere kommunens krav, uden at det har medført væsentlige merudgifter, lyder det fra Frank Jensen.

Men i rapporten fra COWI og i indstillingen bag Borgerrepræsentationens beslutning betones det samtidig, at det netop er vigtigt at gå i dialog med markedet forud for formuleringen af mere konkrete krav.

For leverandørerne af elektrikerydelser til Københavns Kommune er det umiddelbart planen, at de nye rammeaftaler skal træde i kraft 1. september 2020, og at forventet markedsdialog vil foregå i andet halvår 2019 – med udbudsproces i forlængelse heraf primo 2020.

Følg udviklingen
Hos TEKNIQ Arbejdsgiverne håber underdirektør Tina Voldby, at Københavns Kommunes nye krav om grøn kørsel bliver implementeret i et tempo, hvor både udviklingen af el-biler og installatørerne kan følge med.

– Jeg har noteret mig, at Københavns Kommune har tænkt sig at gå i dialog med virksomhederne, før man omsætter beslutningen og stiller konkrete krav i udbudsvilkårene. Det er helt afgørende, at man ikke går for hurtigt frem. Der er ikke mange virksomheder, der endnu har investeret i servicebiler, der kører på strøm, og det er der ganske gode grunde til. El-bilerne har simpelthen ikke været gode nok. Især deres rækkevidde har været for ringe, siger Tina Voldby og fortsætter:

– Men det giver naturligvis god mening, at installatørerne forholder sig til, at grøn kørsel kan blive et konkurrencevilkår, og derfor følger udviklingen nøje og overvejer at investere i el-biler i takt med, at bilparken i den enkelte virksomhed skal udskiftes.