fbpx
01. november 2020

Komfort og hygiejne på nyt niveau

Uponors nye fjernvarme-unit Combi Port E sikrer intelligent levering af varme og varmt brugsvand

I den samlede energibetragtning for bygninger vil fjernvarme-units i fremtiden bidrage væsentligt til at reducere det primære energiforbrug: På grund af muligheden for decentral varmeoverførsel og produktionen af varmt brugsvand tæt på forbrugsstedet vil varmetabet i ledningsnettet kunne nedsættes markant. Med udviklingen af en ny, fuldt elektronisk og intelligent fjernvarme-unit realiserer Uponor ikke alene dette potentiale, men sikrer samtidig kvaliteten af brugsvandet gennem en unik konstruktion. 

Allerede få uger efter, at hun tiltrådte som statsminister i juni 2019, gjorde Mette Frederiksen det klart, hvordan hun forestillede sig Danmarks fremtid. Den danske regering ønsker at reducere CO2-emissionerne med 70% frem mod 2030. Den har indgået en aftale med sine støttepartier om at opfylde dette ambitiøse klimamål. Sammen understreger koalitionen, at klimaforandringer sammen med Covid-19 ”er en af de absolut vigtigste opgaver, verden står over for”.

Bygningsteknologi spiller en central rolle i den målrettede reduktion af CO2-emissionerne. Skal klimaforandringerne tackles med succes, er det nødvendigt at ændre på opvarmningen af bygninger. Denne politiske holdning er et skridt fremad for hele byggesektoren med henblik på at sikre højere effektivitet i produktionen og distributionen af varme.

Uponor bidrager til dette med en innovation, der ikke kun reducerer forbruget af ​​energi i bygninger markant, men også kan installeres hurtigt overalt. Den første fuldt elektroniske fjernvarme-unit Combi Port E til varmtvandsproduktion og varmeforsyning (se boks) er ved levering fra fabrikken allerede klar, så den kan bruges i flere anlægstyper og opfylder kravene på mange forskellige projekter.

Mindst lige så interessant er den nye fjernvarme-units høje energieffektivitet, der opnås gennem den intelligente styring baseret på en algoritme: Kontrolenheden lærer adaptivt brugerens adfærd at kende og tilpasser sig automatisk. Denne intelligens ved forsyningen af både varme og ​​varmt brugsvand betyder, at Combi Port E kan bruges universelt – uanset om det drejer sig om én eller flere familiehuse.

Økonomisk installation
Ved installation i etageejendomme har en fjernvarme-unit i hver bolig – i modsætning til den klassiske centralvarme- og varmtvandsforsyning – den afgørende fordel, at der ikke skal drives to parallelle kredsløb, men kun ét – det primære kredsløb til opvarmning med frem- og returløb, samt koldt vand. Uponor forbedrer nu disse installationsfordele i hver bolig med den nyudviklede Combi Port E.

Hygiejnisk sikring af brugsvand
Den specielle udfordring i udviklingen af ​​den fuldt elektroniske fjernvarme-unit har ikke handlet så meget om det kompakte design eller om den enkle installation. Der er mere fokus på de stigende krav, der stilles til hygiejnisk tilvejebringelse af varmt vand – især at der ikke overføres varme til koldt brugsvand. For når en fjernvarme-unit bygges ind i et isoleret kabinet for at minimere varmetabet, er det også nødvendigt at sikre, at det kolde vand ikke opvarmes kritisk på grund af den interne varme i kabinettet.

Uponor har for at løse denne opgave udviklet et design, der helt adskiller de varme installationsområder fra koldtvandsrørene. Derudover opvarmes brugsvandet i veksleren efter behov – dvs. kun på det tidspunkt og i den mængde, hvor der er brug for det.

Der er en ventilationskanal integreret i det isolerede EPP-kabinet, som helt adskiller de termisk belastede områder i fjernvarme-unitten – og den separat indkapslede brugsvandsveksler fra koldtvandsinstallationerne. Tilsvarende åbninger i kabinettets bund, top og front sikre tilfredssstillende luftcirkulation, der fjerner den opvarmede luft fra unitten og tilfører køligere rumluft.

Energieffektivitet med Eco Mode og adaptiv opvarmning
Den høje energieffektivitet i Combi Port E skyldes både isoleringen af systemkomponenterne – og i høj grad Eco Mode indstillingen. Med denne indstilling minimeres varmetab i selve unitten og i tilslutningsrørene samt i distributionssystemet. Dette sker samtidig med, at den komfortable forsyning af varmt vand forbedres. Disse fordele opnås ved hjælp af en elektronisk styring, der via en algoritme lærer brugernes adfærd og dermed deres varmtvandsforbrug at kende – og tilpasser systemet efter deres behov:

Under normal drift holdes fjernvarme-unitten på en driftstemperatur, der lever op til kravene til opvarmning og varmt vand. Hvis unitten styringen registrerer, at der ikke er noget behov – for eksempel om natten – lukker systemet ned. Dermed vil unitten sikre energibesparelser – også ved brug i etageejendomme med varmecentraler.

Som endnu en energibesparende funktion kan er der feriedetektor integreret i Combi Port E. Den sikrer, at unitten sættes i energibesparende tilstand, hvis der i en vis periode ikke er nogen beboere. Dette sker uden at påvirke drikkevandskvaliteten. Frostsikringen opretholdes naturligvis.

For at garantere en høj forsyningskomfort starter den adaptive varmtvandsstyring forvarmningen af veksleren straks, når systemet forventer et behov. Det sker på basis af den lærte brugeradfærd, og dermed er det varme brugsvand tilgængeligt på markant kortere tid.

På varmesiden er Uponor Combi Port E, med sin adaptive styring af varmekredsen, udstyret med en tilsvarende intelligent kontrol. Kontrolenheden registrerer det aktuelle opvarmningsbehov i realtid ved at måle fremløbs- og returtemperatur samt volumenstrøm. Ved at vurdere disse parametre genkender styresystemet derefter varmebehovet – og tilpasser selv fremløbstemperaturerne adaptivt. De målrettede sænkninger af fremløbstemperaturen, som systemet automatisk vil foretage, sikrer energibesparelser og minimerer overforsyning.

Den intelligente styring, er forberedt til at kunne justere fremløbstemperaturen, efter hvilken applikation enheden er installeret i. Det kan kan ske ud fra en fastsat værdi – som vejrkompensering med udeføler – eller med rumtermostat.

En anden effekt af den intelligente styring, som fagfolk sætter pris på, er den hydrauliske indregulering af varmesystemet, der også sker automatisk med Uponor Combi Port E. Som bekendt er denne indregulering en stor fordel og absolut nødvendig for sikre optimal drift af et varmesystem. Med Uponors anlæg sker dette ved en præcis begrænsning af de maksimale volumenstrømme. Dermed undgås over- eller underforsyning af de enkelte units, og ledningsnettet holdes i perfekt balance. I lejlighedsbyggerier er yderligere mekaniske afbalanceringsventiler i fordelingen ikke nødvendige, og det forenkler også planlægningen, installationen og driften af hele systemet.


Gennem den adaptive varmeregulering tilpasses systemets temperaturer automatisk efter de faktiske behov.

 

 

Komfortabel håndtering og installation
Uponor Combi Port E indstilles ved hjælp af en app til smartphone eller tablet, og der kan downloades versioner til både IOS og Android. Forbindelsen oprettes lokalt og ‚offline‘ af det integrerede WLAN-modul i fjernvarme-unitten. App’en har en letforståelig oversigt, der tydeligt viser alle relevante indstillinger. Dette sikrer en høj grad af brugervenlighed og gør samtidig service lettere. Indstillingsværdierne kan også gemmes direkte i app‘en og overføres til andre units. En praktisk ekstra fordel, der sikrer en bedre økonomi – især ved installation af flere units i samme bebyggelse. Ikke mindst fordi der efterfølgende kan oprettes en indreguleringsrapport direkte i app’en, der herefter kan sendes til kunden som dokumentation, samt benyttes i installatørens kvalitetssikring.

I større ejendomme er det også muligt at integrere Uponor Combi Port E i et eksisterende bygningsautomatiseringssystem. Det sker med unittens BMS-interface, og derefter kan indstilling af driftsparametrene ske centralt.

Facit
Uponor har med den nye Combi Port E fjernvarme-unit defineret en ny standard, der repræsenterer det optimale på alle områder. Den adaptive, intelligente kontrol sikrer maksimal energieffektivitet, høj komfort og forsyningssikkerhed. I kombination med den enkle betjening, der både kan foretages af den enkelte bruger via app’en og være integreret i et bygningsautomatiserings-system, er denne nyudviklede unit egnet til både parcelhuse og boliger i etageejendomme. Enten som en økonomiske effektiv udskiftning af forældede varmeinstallationer – eller når der kræves optimale energiforhold i nybyggeri.

Opbygning af Uponors fjernvarme-unit Combi Port E, viser  at hele varmedelen er placeret i venstre side. I midten, adskildt af isolering sidder brugsvandsveksleren, sammen med kontrolenheden. Hele brugsvandsdelen, samt ekspantionsbeholder, er igen adskildt med isolering. Derved sikres at brugsvandsdelen ikke varmes unødigt op og fremmer evt. bakterievækst. Opbygningen forlænger ligeledes ekspantionsbeholderens levetid.
Hele isoleringsdelen kan naturligvis let demonteres for at lette fremtidig service.

 

 

 

 

 

 

Combi Port E – overblik

  • Uponor Combi Port E fås i to størrelser med 20 eller 25 liters kapacitet (ved 45°C til varmt brugsvand eller 65°C til rumopvarmning). De termisk adskilte varmevekslere kan fås i kobber eller VacInox (rustfrit stål), så forskellige vandkvaliteter ikke begrænser anvendelsen.
  • Uponor Combi Port E fås i to varianter, D-UFH for direkte fjernvarmetilslutning eller D-X for indirekte fjernvarmetilslutning. Ydermere fås brugsvandsveksleren i to størrelser med 20 eller 25 liters kapacitet (ved 45°C til varmt brugsvand).
  • De rustfri brugsvandsvekslere kan fås i kobberloddet eller VacInox (rustfrit stål), så forskellige vandkvaliteter ikke begrænser anvendelsen.
  • Ligeledes fås den indirekte model med to forskellige størrelse varmevekslere til varmedelen.

 

Foruden standardudstyret kan fjernvarme-unitten udvides med et cirkulationssæt for brugsvandscirkulation og rørsæt til hurtig installation af bundmoduler. Derudover er rumtermostat eller udendørs føler tilgængelige for de forskellige typer af styring. Udendørsføleren fås også som en BUS-variant, hvor der kan kobles op til 128 stationer på masteren.

 

Se mere information på www.uponor.dk