fbpx
24. marts 2020

Kommuner kan holde gang i lokale virksomheder

Af: Lasse Andersen

Mange af landets kommuner fremrykker i øjeblikket kommunale renoveringsopgaver for at hjælpe kriseramte håndværksvirksomheder. I Esbjerg kommer det vvs-virksomhederne til gode.

En lang række kommuner melder i disse dage ud, at de er i gang med at fremrykke planlagte renoveringsopgaver på kommunale bygninger for at holde gang i aktiviteten hos de lokale håndværksvirksomheder.

Der findes ikke noget samlet overblik over, hvor mange kommuner, der er i gang med fremrykningerne, men ifølge Kommunernes Landsforening (KL) er det noget ”rigtig mange” kommuner kigger på i øjeblikket.

En af de kommuner, som allerede er gået i gang, er Esbjerg Kommune. Kommunen har valgt at fremrykke opgaver for godt og vel 20 millioner kroner. Arbejdet var oprindeligt budgetlagt til 2020.

– Det drejer sig blandt andet om en facaderenovering, en tagrenovering og en række vvs-opgaver fordelt på flere forskellige skoler i kommunen, siger Esbjergs borgmester Jesper Frost Rasmussen til Avisen Danmark.

Ifølge borgmesteren har kommunen taget højde for, at det kommende arbejde ikke udgør en fare i forhold til smitte af coronavirus.

– Det er opgaver, hvor folk kan gå i den fri luft med behørig afstand. Og vvs-opgaver er jo typisk noget, hvor man arbejder én ad gangen i hvert sit lokale, så vi tænker, at de her opgaver passer som fod i hose til de anvisninger, vi har fået, siger han til Avisen Danmark.

Mere på vej
Formanden for Kommunernes Landsforening (KL) Jacob Bundsgaard deltog mandag på statsminister Mette Frederiksens pressemøde om corona-situationen. Og her gav han udtryk for, at KL opfordrer alle kommuner til at se på, hvordan de kan hjælpe lokale virksomheder, der er ramt af krisen. Og flere tiltag kan være på vej.

– Jeg har i denne uge en drøftelse med finansministeren om, hvad vi kan gøre mere, lød det fra KL-formanden.

TEKNIQ Arbejdsgiverne var allerede i starten af sidste uge ude med en opfordring til, at kommunerne udnytter, at mange bygninger, står tomme under corona-krisen.

– Med de mange offentlige bygninger, kommunale såvel som statslige, der står tomme lige nu, er der noget nær optimale arbejdsbetingelser for at få udført de lovpligtige eftersyn samt få færdiggjort de mange igangværende arbejder, der er ude i de offentlige bygninger. Opgaver, som er bestilt, men blot venter på bliver udført, udtalte Niels Jørgen Hansen, der er administrerende direktør i TEKNIQ Arbejdsgiverne.

Han understregede, at fremrykninger af arbejde kan mindske behovet for direkte økonomisk hjælp.

– En sådan ”åbning” af offentlige bygninger vil sikre en del af beskæftigelsen og dermed mindske en del af behovet for nødløsninger i form af eksempelvis kompensationer, dagpenge og fordeling, siger Niels Jørgens Hansen.