fbpx
13. januar 2020

Korte kurser løser langvarige problemer

Af: Lasse Andersen og Michael Degn

TEKNIQ Arbejdsgiverne står sammen med forbundene bag to kursusforløb, der uddanner ufaglærte og ledige til kabel- og rørmontører. De første erfaringer fra kurserne er så gode, at modellen nu skal udbredes til hele landet.

Installationsbranchen har ikke kun brug for specialisterne. I en tid med mangel på arbejdskraft er der i høj grad også brug for ekstra hænder til at trække kabler og lægge rør. Derfor har TEKNIQ Arbejdsgiverne, Blik & Rør samt Dansk El-forbund etableret to kursusforløb, der uddanner ufaglærte og ledige til kabel- eller rørmontører. Muligheden er opstået med indførslen af den nye autorisationslov, der tillader, at ufaglærte kan lægge rør og trække kabler, hvis medarbejderen har gennemført de målrettede kurser og består prøverne – som er godkendt af Sikkerhedsstyrelsen.

Kurserne, der er AMU-kurser, tager henholdsvis 40 og 44 dage at gennemføre og foregår på erhvervsskolerne. Det er TEKNIQ Arbejdsgiverne, der har kontaktet de regionale arbejdsmarkedskontorer for at samarbejde om kurserne – i første omgang i Region Syddanmark, hvor arbejdsmarkedskontoret sammen med jobcentrene har forestået arbejdet med at finde ledige, der var interesseret i at komme på kurserne.

Martin Dunlap Svane, der er fuldmægtig i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, afdeling Syddanmark, har haft ansvaret for at stable kurserne på benene. Han fortæller blandt andet, at deltagerne på kurserne kommer med meget forskellig baggrund: Alt fra maskinmestre til ufaglærte jord- og betonarbejdere og kontorfolk.

Gode erfaringer
De første kabelmontørkurser startede i foråret 2019, mens rørmontørerne fulgte efter i efteråret. Og de foreløbige erfaringer er rigtig gode. Langt de fleste kommer i job, efter de har gennemført kurset. Det er en succeshistorie, mener Tina Voldby, der er underdirektør i TEKNIQ Arbejdsgiverne.

– Vi har skabt to målrettede forløb, som sikrer, at branchens virksomheder, i stedet for en arbejdsmand uden relevant erhvervserfaring, nu kan få en medarbejder, der har modtaget fokuseret undervisning i at arbejde med kabel- eller rørmontage. Dem er der brug for i en tid med mangel på kvalificeret arbejdskraft, siger Tina Voldby og fortsætter:

– Branchens resurser udnyttes nemlig bedst, når de faglærte bruger tiden på de teknisk komplicerede opgaver og overlader mere praktiske opgaver til andre.

En af dem, der har været igennem rørmontør-kurset er 30-årige Paul Ivan Luswata, der i dag er hos GK Rør. Han er meget positiv.

– Jeg synes, jeg fik rigtig meget ud af forløbet som rørmontør. Det gav et godt indblik i hverdagen, men man skal også ville det for at få noget ud af det. Jeg var umiddelbart inden ledig, men har arbejdet som ufaglært i mange forskellige job.

Resten af landet
Succesen betyder, at kurserne nu er ved at blive bredt ud i alle dele af landet. Et politisk flertal på Christiansborg har afsat 102 millioner kroner til opkvalificering af ledige og kontanthjælpsmodtagere i en samlet pulje med i alt seks initiativer. Her er udbredelsen af de gode regionale erfaringer med kabel- og rørmontørkurserne et af initiativerne.