12. februar 2019

Hvad koster det at belyse de danske statsveje med LED-armaturer?

Af: Mikkel Svinth Rødgaard

Foto: Colourbox

Vejdirektoratet skønner, at det vil koste omkring 320 millioner kroner at udskifte de resterende konventionelle armaturer til LED-armaturer på det danske statsvejsnet.

Det ville koste i størrelsesordenen 320 millioner kroner at udskifte alle belysningsarmaturer, der ikke allerede er LED-teknologi, til LED-armaturer på de danske statsveje. Og den investering skønnes tjent ind i løbet af cirka 25-30 år som følge af lavere elafgifter, og hvis man medtager øvrige besparelser i form af færre udgifter til drift og vedligehold skønnes udgiften til udskiftning til LED-armaturer tjent ind i løbet af 12-15 år.

Det er ikke fordi, der for nuværende er konkrete planer om at udskifte de resterende konventionelle armaturer på de danske statsveje, at Vejdirektoratet har beregnet omkostningerne ved at udskifte belysningen på hele statsvejnettet til energivenlige LED-armaturer.  Spørgsmålet er blevet forelagt Vejdirektoratet af transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) på foranledning af et udvalgsspørgsmål fra Socialdemokratiets miljøordfører i Folketinget, Christian Rabjerg Madsen.

– Vejdirektoratets nuværende driftsramme giver ikke mulighed for, at man gennemfører en samlet udskiftning af konventionelle armaturer på hovedlandevejsnettet med LED-armaturer, oplyser Vejdirektoratet i ministerens svar.

Men Vejdirektoratet planlægger dog i indeværende år at udskifte cirka 2000 konventionelle armaturer på hovedlandevejsnettet til LED ud af en samlet mængde af konventionelle armaturer på cirka 30000 styk.

– Vejdirektoratet arbejder løbende med, hvordan man kan effektivisere driften og reducere energiforbruget i forhold til belysning af det statslige vejnet. Udskiftning til LED-armaturer er et relevant redskab i den henseende, lyder det videre i svaret.

Reducet belysning om natten

Et andet redskab til et reduceret energiforbrug, som Vejdirektoratet arbejder med, er reduceret belysning i perioder.

Christian Rabjerg Madsen har desuden spurgt, hvad den årlige reduktion i CO2-udledningen ville være, hvis al belysning på statsvejsnettet blev udskiftet til energivenlige ”LED-pærer?”

Her er svaret fra Vejdirektoratet følgende:

– Den årlige energibesparelse er beregnet til knap 10,3 TWh, ud af et forbrug på 14,6 TWh. En besparelse på cirka 10,3 TWh svarer til en besparelse på ca. 2.000 ton CO2 pr. år. Energibesparelsen forudsætter, at lyset dæmpes i de centrale nattetimer, svarende til at der dæmpes 50 procent i 8 timer, startende 2 timer før astronomisk midnat, det vil sige klokken cirka 22-06 i perioden med vintertid og cirka klokken 23-07 i perioden med sommertid. Det bemærkes, at denne dæmpning ikke er særligt udbredt med de nuværende konventionelle armaturer.