11. marts 2019

Kvaliteten af eleftersyn er svingende  

Af: Lasse Andersen

En række eleftersyns-rapporter fik bemærkninger eller indskærpelser med på vejen i 2018, viser en netop offentliggjort kontrol fra Sikkerhedsstyrelsen. Det er typisk lavvoltsinstallationer, der giver anledning til fejl i rapporterne.

Kvaliteten af de eleftersyns-rapporter, som elinstallatørerne udarbejder i forbindelse med boligsalg, er af noget varierende kvalitet. Det viser en opgørelse fra Sikkerhedsstyrelsen, som både i 2017 og i 2018 har gennemført en kontrol af 500 eleftersyns-rapporter.

Således har flertallet af de rapporter, som Sikkerhedsstyrelsen gennemgik sidste år, givet anledning til bemærkninger fra styrelsen, og der er også en række rapporter, der bliver betegnet som ”ikke retvisende”.

Ifølge kontorchef i Sikkerhedsstyrelsen Søren Assenholt Muff er det typisk vurderingen af lavvolts-installationer eller special-installationer, der får Sikkerhedsstyrelsen til at løfte pegefingeren over for installationsvirksomhederne.

– Desværre er der ikke nok fokus på, at lavvolts-installationer med halogenpærer er korrekte. Når vi tjekker de installationer, som er godkendt i eleftersyns-rapporterne, oplever vi blandt andet, at der er brugt forkerte kabler, eller at installationen ikke er afsluttet på den korrekte måde, siger Søren Assenholt Muff.

Sekretariatschef i Ankenævnet for Tekniske Installationer, Jane Fischer, bekræfter tendensen. Ankenævnet behandlede sidste år 45 sager, der omhandlede eleftersyn. I hovedparten af dem drejede uenigheden sig om, hvorvidt lavvolts halogen-spots var monteret lovligt.

– En meget stor del, af den her type sager, handler om, hvorvidt spots i loftet er lovligt monteret eller ej. Så hvis man laver mange elinstallations-rapporter, kan jeg anbefale, at man sørger for at være fuldstændig skarp på lovgivningen på det område, lyder det fra Jane Fischer.

Læs også: Sikkerhedsstyrelsen tjekker elinstallationerne i forlystelsesparker

Risikobaseret udvælgelse
Når man sammenligner Sikkerhedsstyrelsens kontrolresultater fra 2017 og 2018, ser det ud som om, at kvaliteten af eleftersyns-rapporterne er dalet i 2018. Men det er ikke nødvendigvis tilfældet, forklarer Søren Assenholt Muff. Han mener, det skyldes, at Sikkerhedsstyrelsen er begyndt at bruge tidligere kontroldata og udvælge virksomheder risikobaseret.

– Risikobaseret betyder, at vi bruger vores erfaringer fra tidligere års tilsyn til at tjekke op på rapporter fra de elinstallatørvirksomheder, der har udarbejdet rapporter, som vi har haft bemærkninger til. Vi gør det for at sikre, at boligejerne kan regne med, at eleftersyns-rapporterne har et højt fagligt niveau, siger Søren Assenholt Muff.

Sikkerhedsstyrelsen vil også i 2019 kontrollere 500 eleftersyns-rapporter. Samlet set bliver halvdelen af de kontrollerede rapporter udvalgt tilfældigt, mens den anden halvdel bliver udvalgt risikobaseret.

Uanset udfaldet af tilsynet får elinstallatørvirksomheden besked om, hvordan Sikkerhedsstyrelsen vurderer kvaliteten af rapporten.