11. december 2018

Lad ikke mistilliden brede sig

Af: Niels Jørgen Hansen, adm. direktør i TEKNIQ Installationsbranchen

2018 har på mange måder været et godt år. Ikke blot på grund af en varm og lang sommer, men endnu mere fordi det har været et år med solid samfundsøkonomisk fremgang. Elinstallationsbranchen har været en del heraf og har sat en ny rekord: Aldrig har så mange været beskæftiget i vores branche.

2018 har dog også været skandalernes år. Hvidvaskning. Svindel med udbytteskat. Svindel i Socialstyrelsen. Sager der er så alvorlige, at de truer tilliden til, at myndighederne har styr på sine opgaver, at finansielle virksomheder agerer ordentligt, og at erhvervslivets ledere lever op til deres ansvar. Og ikke mindst tilliden til at man bliver straffet, hvis man ser bort fra gældende regler og unddrager sig ansvaret over for fællesskabet.

Der er naturligvis behov for, at de alvorlige sager bliver forfulgt, og at de personer, der har svigtet tilliden, bliver stillet til ansvar. Men det er samtidig vigtigt at understrege, at sådanne skandaler ikke må føre til helt overdreven kontrol og regulering, der blot fører til, at ansvaret bliver endnu sværere at placere. Det er i den forbindelse vigtigt at minde om, at langt de fleste virksomheder drives ansvarligt og ordentligt – og de skal ikke straffes for andres synder gennem øget kontrol og regulering.

Alle parter, herunder medier, erhvervsledere og politikere bør i 2019 gøre sig umage for at sikre, at mistilliden til nogle få ikke bliver talt op og bliver gjort til en generel mistillid til de mange.

Tak for i år og god jul!