fbpx
14. maj 2020

Lad os bekæmpe miljøsnyderne i branchen

Af: Willy Goldby. Redigeret af Lasse Andersen

Rystende mange producenter og importører af belysningsarmaturer tager ikke ansvar for, at udtjent udstyr bliver korrekt miljøbehandlet.

Med indførelsen af det europæiske WEEE-direktiv (waste electrical and electronic equipment) i 2005 fik importører og producenter af elektronisk udstyr et såkaldt producentansvar. Med andre ord ansvaret for, at det udtjente udstyr bliver indsamlet og miljøbehandlet.

Det betød konkret, at man som importør eller producent skulle være registreret hos DPA-System og benytte én af følgende løsninger til skrotning af udtjent udstyr:

  • Være medlem af en kollektiv ordning såsom Elretur
  • Have en aftale med en oparbejder som for eksempel Stena Recycling
  • Eller selv være ansvarlig for at hente egne produkter ved skrotning og sørge for at disse blev oparbejdet på en ansvarlig måde

Fra 2010 kom der krav om, at alle virksomheder, som solgte WEEE-omfattede husholdningsprodukter, skulle afgive revisorerklæringer over de solgte mængder til DPA-System. Fra 2014 blev det også indført for virksomheder med erhvervs affald.

Hvis vi zoomer ind på belysningsbranchen, hvordan er det så gået?

Foreningen af fabrikanter og importører af elektriske belysningsarmaturer (FABA) har gennem længere tid, via tip fra vores medlemmer, tjekket om de virksomheder, der afgav tilbud ved licitationer, var behørigt registreret.

Det gør man let gennem den whistleblower-funktion, man kan finde på DPA-Systems hjemmeside. Var der virksomheder, som ikke var behørigt registreret, anmeldte vi dem via whistleblower-funktionen til Miljøstyrelsen. Sideløbende med anmeldelserne til Miljøstyrelsen har vi også sendt breve til de virksomheder, som snød med miljøet.

Desværre var der en del af de virksomheder, som tilbuddene blev givet til, der så gennem fingrene med snyderiet. Selv store offentlige virksomheder syntes at være ligeglade, bare prisen var lav nok.

Bryder to love
Hvis man ser på udbudsmaterialet, vil man oftest finde sætningen ”At virksomhederne skal overholde dansk lovgivning”, og det svarer mange virksomheder ja til, vel vidende at de bryder miljøloven. Men sagen er, at man bryder to love. Konkurrenceloven og miljøloven. Konkurrenceloven, fordi man har sparet en hel del omkostninger ved ikke at lade sig registrere, ikke at være medlem af en kollektiv ordning og ikke har betalt revisorhonorar, som krævet. Det kan blive til mange penge over en tiårig periode.

I FABA synes vi, det er forkert, at nogle belysningsvirksomheder snyder installatører, snyder kunder og ikke mindst snyder miljøet. Vi læser ofte i både fagpressen og dagspressen udtalelser fra folk i lederstillinger. Mange af dem understreger, hvor meget de er for, at vi beskytter miljøet, og at vi skal have mere Cirkulær Økonomi (CØ).

Lad mig i al stilfærdighed nævne her, at WEEE-direktivet er fundamentet (første skridt) på vejen til CØ. Så kære leder, næste gang du udtaler dig om CØ, vil det være godt, ikke kun for belysningsbranchen og andre WEEE-relaterede brancher, hvis du viser en støtte til WEEE, som er fundamentet for CØ.

18 måneders arbejde
Nu har jeg været lidt ude med riven i det skrevne, og et relevant spørgsmål må så være, hvad har FABA selv gjort?

Vi har gennem de seneste 18 måneder gjort opmærksom på problemerne i belysningsbranchen gennem veldokumenterede eksempler. Resultatet af dette blev, at der i efteråret 2019 blev gennemført en indsats mod ”free riderne”, som snyderne populært kaldes.

Indsatsen blev foretaget af Miljøstyrelsen og DPA-System, som begge har gjort et stort arbejde.

Indsatsen var tredelt:

1) Der blev samlet op på whistleblower-ordningen og alle blev kontaktet.

2) Der blev sendt information til alle rådgivere og offentlige indkøbere om at huske at få WEEE med i indkøbskonditionerne.

3) 300 belysningsvirksomheder, som ikke var registreret, fik en e-mail, som jo skal besvares, når den kommer fra en styrelse.

300 virksomheder er rystende mange, mener jeg. DPA-System kan dog informere om, at cirka 70 nye belysningsvirksomheder har ladet sig registrere. Vi mangler stadig at få tal fra Miljøstyrelsen på, hvor mange belysningsvirksomheder der ikke har svaret, men det er informationer, som snart er klar. Selvfølgelig kan der være enkelte belysningsvirksomheder, der ikke kender til WEEE-ordningen, men manglende kendskab til loven, giver ikke ret til at bryde den.

Vil informere kunden
I FABA besluttede vi på sidste generalforsamling, at man kun kan være medlem af FABA, hvis man er behørigt WEEE-registreret. Vi vil derudover i fremtiden, når vi opdager, at en virksomhed snyder, ikke kun informere den snydende virksomhed, installatøren og Miljøstyrelsen men nu også kunden om virksomhedens manglende WEEE-registrering.

FABA vil også arbejde for, at virksomheder, der bliver taget i WEEE-snyd i forbindelse med en licitation, som minimum skal lade sig registrere hos DPA-System, rapportere de sidste tre års omsætning på WEEE-produkter ind og vedlægge tilsvarende revisorerklæringer. Alt dette bør være i orden, før man kan deltage i licitationen eller tilbuddet igen.

Derudover bør der falde en bøde af en vis størrelse, som kompensation for de mange år virksomheden har snydt. Reelt kan det være mere end 10 år.

Der er helt klart for mange ”free riders” i belysningsbranchen. Det er FABA’s håb, at vi i alle led i værdikæden vil arbejde hen imod at få det reduceret.

På den måde kan vi opbygge et godt fundament, for det vi alle gerne vil og taler om, nemlig cirkulær økonomi, samtidig med at vi konkurrerer på lige vilkår.