fbpx
07. august 2020

Hvor længe må det varme vand være undervejs?

Af: Leon Steen Buhl 

Hvor lang tid skal kunden vente på, at vandet bliver varmt, når der åbnes for hanen? Det bliver præciseret i en opdatering af bygningsreglementets installationsafsnit.

Den 1. juli i år er der kommet en væsentlig ændring i bygningsreglementets kapitel 21, § 411, der blandt andet omhandler ventetiden på det varme vand. Da ændringen er indført direkte i reglements tekst, er det lovgivning, som ikke kan fraviges.

Hovedpunkterne i ændringen er følgende:

Vandinstallationen skal udformes, så temperaturen på det fremførte vand i alle dele af vandinstallationen under den forudsatte brug ikke falder til under 50 °C. Ved tapstederne skal den forudsatte temperatur være til stede uden besværende ventetid under hensyn til energiforbrug, vandforbrug og hyppigheden af installationens brug.

Dette betyder helt konkret, at forbrugerne altid har krav på, at der er mindst 50 oC ved alle varmtvandstapstederne, og temperaturen skal være til stede uden besværende ventetid. Begrebet ”besværende ventetid” er ikke defineret i reglement-teksten, men er forklaret nærmere i bygningsreglementets vejledning.

10 sekunders-regel fjernet
Når ventetid i forbindelse med varmtvandsinstallationer kommer på tale, er der stadig mange, der forbinder dette med den gamle ”10 sekunders regel”. Men den blev faktisk allerede fjernet fra vandnormen i den udgave, der kom i 2009.

Årsagen til at reglen med de 10 sekunder blev fjernet/ændret var, at den tit gav anledning til fejlfortolkninger, fordi de fleste glemte at tage hensyn til, at de 10 sekunders ventetid var baseret på tapningen af en helt eksakt vandstrøm på 0,2 liter/sekund. Dette var især vanskeligt at forstå for almindelige forbrugere, der blot målte ventetiden for det varme vand ved alle tapsteder uden at tænke på tapstedets funktion og dermed dets forudsatte vandstrøm.

I stedet blev begrebet ”besværende ventetid” indført i normen, men det blev i første omgang ikke defineret nærmere, hvordan det skal fortolkes. Det bliver det nu i den vejledning, der er knyttet til bygningsreglementskravet:

Det varme vand skal uden besværende ventetid være til stede ved tapstedet, alt efter den projekterede anvendelse af tapstedet.

Centralt placerede fordelingsrør med koblingsledninger i handelsdimension ø15 på under 15 m anses normalt for ikke at medføre en besværende ventetid.

Vandbesparende taparmaturer vil medføre længere ventetid. For andre typer af tapninger vil det være nødvendigt at foretage en vurdering af den enkelte installation.

Denne fortolkning betyder i praksis, at der ikke vil være en besværende ventetid, hvis der for eksempel er en fordelingsledning på 2-3 meter i ø22 mm og en koblingsledning på maksimalt 15 meter i ø15 mm ud til tapstedet. Det er med vilje, at der ikke er fastsat en bestemt tidslængde, da tiden for hvor længe det varme vand er om at nå frem til tapstedet er helt afhængig af hvor stor en vandstrøm (liter/sekund), der aktuelt tappes.