fbpx
17. september 2019

Massive CO2-reduktioner kommer ikke af sig selv

Af: Niels Jørgen Hansen, administrerende direktør i TEKNIQ Arbejdsgiverne

Det er ambitiøst, når regeringen har som mål, at CO2 udledningen skal reduceres med 70 procent frem til 2030. Det vil kræve mange initiativer – og flere af dem forudsætter store investeringer.

TEKNIQ Arbejdsgiverne peger ikke mindst på:

  • Der skal elektrificeres, så vi får størst mulig gavn af vedvarende energi. Elbiler skal udbredes, ladeinfrastrukturen skal være på plads. Varmepumper skal have en større plads i opvarmningen af bygninger.
  • Der skal tages fat på en ny energieffektiviseringsstrategi, hvor det ikke så meget handler om mere isolering og flere termoruder, men mere målrettet CO2-reduktion gennem smart styring og intelligent anvendelse af energien, og om at udnytte mulighederne for, at energiforbrugere også kan producere energi.
  • Der skal for alvor tænkes i totaløkonomi, så der tænkes langsigtet, når bygninger bygges og renoveres – i stedet for, som det oftest sker, at der er fokus på den laveste byggepris – på bekostning af de mere langsigtede og langt højere udgifter til drift og energi. Offentlige bygningsejere er i dag typisk bagtrop i denne sammenhæng – men de bør gå foran.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er klar med konkrete forslag, så regeringens målsætning kan omsættes til handling. De tekniske virksomheder er klar til at spille en central rolle, når de helt konkrete tekniske løsninger skal findes og implementeres.