fbpx
31. marts 2021

Mere end 85 % af de eksisterende bygninger er stadig i brug i 2050

Gamle bygninger bruger op til 20 gange mere energi end nyt, energieffektivt byggeri. Derfor er energirenovering i både det private og det offentlige en forudsætning for, at Klimahandlingsplanens mål kan opfyldes.

Det er en stor opgave, der venter forude. EU har opgjort, at europæiske bygninger står for 40 % af det totale energiforbrug og 36 % af vores CO2-udledning. 35 % af bygningsmassen er allerede mere end 50 år gammel, og 75 % har en dårlig energieffektivitet. Ifølge EU-kommissionens beregninger kan vi kan se frem til, at 85-95 % af disse bygninger stadig er i brug i 2050.

Men i dag det er kun 1 % af bygningerne, der energirenoveres årligt. Så for at sætte skub i renoveringsarbejdet i alle medlemslandene introducerede EU i oktober 2020 en genopretningsplan.

Stort potentiale for alle i energirenovering

I Danmark går staten foran med en plan, der skal reducere energiforbruget i de bygninger, staten ejer, med minimum 42.480.000 kWh. Det svarer til, at 3 % af det samlede areal årligt skal renoveres til energimærke B. Men staten har desuden også forpligtet sig til at levere besparelser
på mindst 10 % over de næste 10 år i bygninger, som de statslige institutioner benytter – fx gymnasier, universiteter og museer. Det vil i perioden 2021-2030 betyde energibesparelser på ca. 173.000 kWh for denne bygningsmasse.

Energistyrelsen håber, at initiativerne inspirerer andre til at følge trop. Det gælder både private boligejere og ikke mindst private og almennyttige boligejendomme, hvor energirenoveringer ikke alene tjener et klima- og økonomisk formål, men også en mulighed for at skabe bedre komfort for beboerne.

Fokus på opvarmning
Et af de områder, hvor klima, økonomi og komfort går hånd i hånd, er på opvarmningen af vores hjem.
Her har Grundfos bl.a. udviklet ALPHA3 cirkulationspumpen, der med et Energi Effektivitets Index på mindre end 15 giver energibesparelser på op til 80 % sammenlignet med ældre, energislugende cirkulationspumper. Foruden en meget hurtig tilbagebetalingstid kan udskiftning af cirkulationspumper i private boliger også være med til at forbedre energimærkningen og salgsværdien.

Undersøgelser viser, at der også i etageejendomme kan spares relativt meget energi ved bedre drift og indregulering af ejendommens varmeanlæg. De 10 % bedste ejendomme bruger under 2 kWh pr. kvadratmeter om året, mens de 10 % dårligste bruger cirka 6 gange så meget.

Udskiftning af gamle cirkulationspumper bidrager enkelt og omkostningseffektivt til at reducere energiforbruget. Med den kraftigere MAGNA3 cirkulationspumpe kan en sådan udskiftning i større boligejendomme give energibesparelser på op til 75 % sammenlignet med en standard cirkulationspumpe. Ved hjælp af intelligent teknologi tilpasser pumpen selv driften til ejendommenes forbrug.

Så der venter masser af renoveringsarbejde forude. På europæisk plan anslås arbejdet med CO2-reduktion at skabe 160.000 nye arbejdspladser.

 

 

 

VIL DU VIDE MERE?

Verdens første cirkulationspumpe med EPD-deklaration

Webinar: cirkulationspumpe til større bygninger

Webinar: cirkulationspumper til private husstande