fbpx
29. juli 2019

Naturgassen udfases langsommere end ventet

Af: Lasse Andersen

Foto: Joachim Rode

Naturgassen vil fortsat spille en stor rolle i opvarmningen af huse i 2030, konkluderer en ny analyse fra EA Energianalyse. Politiske indgreb kan dog speede udfasningen af de gamle gasfyr op.

Over 400.000 danske husstande bliver i dag opvarmet med naturgas, og dermed udgør gassen fortsat et meget stort marked for landets vvs-installatører. Men med et mål om at Danmark skal være CO2-neutral senest i 2050, skal naturgassen udfases, og de mange gaskedler skal erstattes af en fossilfri opvarmningsform – medmindre der fremover bliver produceret biogas nok til at holde dem kørende på 100 procent ren energi.

Men hvor hurtigt kommer udfasningen af naturgassen til at ske? Det hersker der en vis usikkerhed om i energibranchen, og flere observatører har udtrykt en forventning om, at naturgas indenfor en relativt kort periode vil være fortid i det danske varmesystem. Analysen ”Elektrificering – perspektiver for elektrificeringens indflydelse på installationsfagene”, som EA Energianalyse har udarbejdet for TEKNIQ Arbejdsgiverne, peger dog på det modsatte. Nemlig at gassen stadig vil opvarme cirka 400.000 boliger i 2030.

Vigtige erfaringer fra oliefyr
Ifølge Hans Henrik Lindboe, der er partner i EA Energianalyse og en af folkene bag analysen, er det blandt andet erfaringerne fra udfasningen af oliefyrene, der ligger til grund for den spådom.

– Der er en meget stor økonomisk gulerod at hente ved at skifte sit oliefyr ud, men alligevel er der stadig omkring 100.000 tilbage. Processen med at få dem udskiftet går meget langsomt. Derfor er vores bud, at det også vil tage rigtig lang tid med naturgasfyrene, for naturgas er relativt billigt, og folk skifter ikke bare deres naturgasfyr ud, hvis det kører fint. Først når det går i stykker, begynder de at interessere sig for det, siger Hans Henrik Lindboe.

I analysen bliver det dog konkluderet, at en lang række faktorer påvirker hvor længe, naturgassen får lov at blive brugt til opvarmning af huse. Det gælder blandt andet politiske beslutninger om tariffer og afgiftsniveauer – og også lovgivning om varmeforsyning kan have afgørende indflydelse på økonomien for anvendelse af gas til opvarmning.

– Siden vi færdiggjorde analysen, har der været afholdt et folketingsvalg, og rød blok har fremlagt et ”forståelsespapir”, hvor der står, at Danmark skal have reduceret sine CO2-emmisioner med 70 procent i 2030 i forhold til 1990-niveauet, så det kan sagtens være, at der kommer et polisk tiltag, som har til formål at fase naturgassen hurtigere ud, konstaterer Hans Henrik Lindboe.

Teknologiudvikling afgørende
De forskellige opvarmningsformers teknologiske udvikling – og dermed prisen og effektiviteten – har naturligvis også stor indflydelse på, hvilken vej naturgasmarkedet bevæger sig. Ifølge analysen fra EA Energianalyse ser det blandt andet ud til, at hybridvarmepumperne kan erstatte en stor del af de eksisterende gasfyr i fremtiden og dermed medvirke til at fastholde en del af gaskunderne. Hvis det skal være en fremtidssikret løsning, vil det dog kræve, at der bliver produceret nok biogas til at dække forbruget.

Simon O. Rasmussen, der er underdirektør i TEKNIQ Arbejdsgiverne, råder de installatører, der beskæftiger sig med gasmarkedet til at holde sig orienteret om udviklingen. Han vil ikke anbefale nogle teknologier frem for andre, men slår fast, at Danmark skal være CO2-neutral i 2050 – og det indebærer jo, at naturgas som brændsel til den tid vil være historie.

– Når det er sagt, så er det vigtigt at pointere, at opsætning af gaskedler og service på gaskedler vil være et stort marked i en årrække endnu, fordi naturgas fortsat er den mest brugte opvarmningsform efter fjernvarme. Gas udleder mindre CO2 end olie, og gaskedler er, når vi ser på de samlede drifts- og installationsomkostninger, fortsat meget konkurrencedygtige, konstaterer Simon O. Rasmussen.